Het Stenen Archief - Only completed research

[51868]

(189)r4-3
4
Laan, van der
Engelina
Kindele d.v. Yitschak
van Gelder
David Aron van Gelder
Izaak Jozef van der Laan & Johanna Benjamin de Poel
25-09-1865
5 Tishri 5626
Noordbroek
06-07-1948
29 Sivan 5708
Aalten
Aalten
Hier Rust
ENGELINA van GELDER
van der LAAN
Geb.25 Sept.5625
Overl.6 Juli 5708
צופיה הליכות ביתה
ולחם עצלות לא תאכל
קמו בניה ויאשרוה
בעלה ויהללה (1
פ"נ 
קינדלא בת יצחק
פאן געלדער
ושם אמה הנה
ה"ל כ"ט סיון תש"ח לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
1) משלי לא כז-כח
Zij bewaakt de gang van haar huis[gezin]
zij eet nimmer het brood van de traagheid.
Haar zonen staan op en prijzen haar
haar man en hij looft haar (1)
Hier Rust
Kindele dochter van Jitschak
van Gelder
en de naam van haar moeder was Henna
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op 29 Sivan 5708
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:27,28

Het is hoogst ongebruikelijk, zals zij in de hebr.tekst vermeld wordt met de familienaam van haar man- van Gelder, hetgeen ook aanleiding zou kunnen geven tot misplaatste identificatie.
 


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Noordbroek 26-09-1865
Geboren 's morgens om 7 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #69 Aalten 06-07-1948
Overleden om 3 uur
Zij was de echtgenote van (189)r4-4, de moeder van (189)r6-3 & (189)r6-5 en de overgrootmoeder van (189)r6-6

Engelina van der Laan is op 18-2-1896 te Noordbroek gehuwd met David Aron van Gelder zoon van Aron van Gelder en Julchen Lipper
2014/07/15
bnnch