Het Stenen Archief - Only completed research

[51869]

(189)r4-4
5
Gelder,van
David Aron
David z.v. Aharon
Engelina van der Laan
Aron van Gelder & Julchen Lipper
16-02-1865
20 Shevat 5625
Aalten
22-09-1938
26 Elloel 5698
Aalten
Aalten
Hier Rust
DAVID ARON van GELDER
Geb.16 Febr.5625
Overl.22 Sept.5698
אלקי אבי בעזרי
דרך אמונה בחר
ותורתו שמר
דל ואביון עזר
פ"נ
דוד בן אהרון פאן געלדער
ושם אמו געללא
ה"ל כ"ו אלול תרצ"ח לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

1) שמות יח ד

.האות הראשונה בה מתחילים שלושת המשפטים הראשונים מתאימים את שם הנפטר

De God van mijn vader was mij ter hulp (1)
De weg van het geloof koos hij
en zijn Leer nam hij in acht
en behoeftige en arme hielp hij (2)
Hier Rust
David zoon van Aharon  van Gelder
en de naam van zijn moeder was Gella
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op 26 Elloel 5698
T.N.Ts.B.H.

(1) vgl. Ex. 18:4
(2) De beginletters van de regels 2,3,4 in het Hebreeuws vormen zijn naam David.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #29 Aalten 17-02-1865
Geboren om 11 uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #92 Aalten 22-09-1938
Overleden om half elf voormiddag
Hij was de echtgenoot van (189)r4-3, de vader van (189)r6-3 & (189)r6-5 en de overgrootvader van (189)r6-6

Hij was de zoon van (189)r2-1b & (189)r2-1a en de broer van (189)10 & 
(189)r5-5
 

David Aron van Gelder is op 18-2-1896 te Noordbroek gehuwd met Engelina van der Laan dochter van  Izak Jozef van der Laan & Johanna Benjamin de Poel
2014/05/26
bnnch