Het Stenen Archief - Only completed research

[51870]

(189)r4-5
5
Haas,de
Meijer Izak
Me'ir z.v. Yitschak
Izak David de Haas & Mindele Meijer Rosenberg
14-12-1850
9 Tevet 5611
Aalten
01-04-1934
16 Nissan 5694
Aalten
Aalten
RUSTPLAATS
van
MEIER de HAAS
Overl. 16 Niesan//1 April 5694
ויעש כדבר ה
פ"נ
הבחור מאיר בן יצחק
דע האאס
נפטר ביום שני של פסח
תרצ"ד לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
הפסוק בראש המצבה לקוח מתוך-
מלכים א, יז ה
Hij deed volgens het woord van de Eeuwige (1)
Hier Rust
de ongetrouwde man Me'ir zoon van Jistchak
de Haas
hij overleed op de 2e dag van Pesach (2)
5694
T.N.Ts.B.H.
(1) zie 1 Koningen 17:5
(2) 2e dag van Pesach = 2e dag van het Joodse Paasfeest  = 16 Nissan 
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #163 Aalten 16-12-1850-
Geboren om 1 uur namiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #36 Aalten 02-04-1934
Overleden om kwart over twaalf voormiddag

Hij was godsdienstonderwijzer

Hij was een zoon van (189)r1-04 & (189)r1-05
Hij was de broer van (189)r1-6,(189)r3-4, (189)r4-8, (189)r2-5 en (189)r1-3

Peter Lurvink(de joodse gemeente te Aalten) noemt op pag. 34 alleen de broer
Joseph (189)r4-8 en een zuster Sara, die geen steen heeft en waarvan verder geen details van werden gevonden.

In 1929 gaf hij, tesamen met zijn broer Joseph en zijn zuster Sara, allen toen al bejaard, een "Heilige Wetsrol" aan aan de gemeente.Het was een bijzondere gebeurtenis waarvoor veel belangstellenden uit de omliggende gemeentes naar Aalten waren gekomen en waarbij ook opperrabbijn Vredenburg niet ontbrak.
[Peter Lurvink-pag.68-69]

2014/05/26
bnnch