Het Stenen Archief - Only completed research

[51871]

(189)r4-6
5
Heijmans
Simon
Shimon z.v. Nathan
Nathan Salomon Heijmans & Betty van Oss
01-11-1877
25 Cheshvan 5638
Aalten
17-02-1934
2 Adar 5694
Aalten
Aalten
RUSTPLAATS
van
SIMON HEIJMANS
מערב עד בקר לפני ה' (1 
פ"נ
הבחור צדיק וישר בנדיבים
הלך תמיד דרך טובים
דבק נפשו באלוהים חיים
וכל מעשיו היו לשם שמים
הוא שמעון בן נתן
נפטר ביום ב' אדר תרצ"ד לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

1) שמות כז כא ועוד

Van de ochtend tot de avond voor de Eeuwige (1)
Hier Rustde ongetrouwde man rechtvaardig en rechtschapen onder de vrijgevigen,hij ging immer [op] de weg van de goeden, 

zijn ziel was toegewijd aan de levende God 

en al zijn daden waren onbaatzuchtig
dat was Shim'on zoon van Nathan
hij overleed op 2 Adar 5694
T.N.Ts.B.H.

(1) Ex. 27:21 e.a.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #179 Aalten 01-11-1877
Geboren om half acht 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #21 Aalten 19-02-1934
Overleden om zes uur voormiddag
Hij was de zoon van (189)r2-3 en (189)r2-4 en de broer van (189)r5-8

2014/05/26
bnnch