Het Stenen Archief - Only completed research

[51873]

(189)r4-8
5
Haas,de
Joseph Izak
Joseef z.v. Yitschak
Izak David de Haas & Mindele Meijer Rosenberg
13-01-1846
15 Tevet 5606
Aalten
06-07-1932
2 Tammoez 5692
Aalten
Aalten
RUSTPLAATS
van
JOSEPH de HAAS
Overl.2 Tammoes 5692//6 Juli 1932
ויהי ה את יוסף (1 
פ"נ
הבחור יוסף בן יצחק
דע האאס
נפטר ביום ב' תמוז לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
1)  
 בראשית לט, פסוק כא

שנת הפטירה לא מוזכרת בטקסט העברי

En de Eeuwige was met Joseph (1)
Hier Rust
de ongetrouwde man Joseph zoon van Jitschak
de Haas
hij overleed op de dag 2 Tammoez (2)
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 39:21
(2) ongebruikelijk - het jaar van overlijden is niet vermeld in de Hebr. tekst
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #5 Aalten 14-01-1846
Geboren om 6 uur 's avonds

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #66 Aalten -06-07-1932
Overleden om twee uur voormiddag
Hij was een zoon van (189)r1-04 & (189)r1-05
Hij was de broer van (189)r1-6,(189)r3-4, (189)r4-5, (189)r2-5  en (189)r1-3

In 1929 gaf hij, tesamen met zijn broer Meijer en zijn zuster Sara, allen toen al bejaard, een "Heilige Wetsrol" aan aan de gemeente.Het was een bijzondere gebeurtenis waarvoor veel belangstellenden uit de omliggende gemeentes naar Aalten waren gekomen en waarbij ook opperrabbijn Vredenburg niet ontbrak.
[Peter Lurvink-pag.68-69]

2014/06/16
bnnch