Het Stenen Archief - Only completed research

[51877]

(189)r5-02a
4
Maas
Berta(Bertha)
Beile d.v. Avraham
Kropveld
Aron Kropveld
Abraham Maas & Mina Baer
23-02-1895
30 Shevat 5655(zie opm.)
Winterswijk
04-04-1989
28 Adar II 5749
Arnhem
Aalten
06-04-1989//1 Nissan 5749
Hier Rust
Onze Innig Geliefde Moeder
Groot-en Overgrootmoeder
BERTHA KROPVELD-MAAS
Geb.29 Sjewat 5655//23 Februari 1895
Overl. 28 Adar II 5749//4 April 1989

Een vrouw die G"d vreesde zij geprezen
אשה יראת יי היא תתהלל(1  
פ"ט
מ' בילא בת ר' אברהם
ושם אמה לאה
נפטרה כ"ח אדר ב' תשמ"ט לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
 
 (1) משלי, לא:ל

Een Godvrezende vrouw zij zij geprezen (1)
Hier is geborgen
mevrouw Beile dochter van de heer Avraham
en de naam van haar moeder was Lea
zij overleed op 28 Adar II 5749
T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:30

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #54 Winterswijk 25-02-1895

Geboren om half twaalf namiddag

[Bron:-Nieuw Israelitisch Weekblad]

Overlijden en begraven:-

Jrg.124,Nr.32 - 07-04-1989

(Koninklijke Bibliotheek TG 30016)


Op 24-04-1919 is het huwelijk voltrokken te Winterswijk tussen Bertha Maas- dochter van Abraham Maas & Mina Baer en Aron Kropveld zoon van Izak Kropveld & Ester Grobfeld
2014/06/17
bnnch