Het Stenen Archief - Only completed research

[51883]

(189)r5-07
2
Meijersberg(Meiersberg)
Meta/ Martha
ten Bosch
Mozes ten Bosch
02-07-1888
23 Tammoez 5648
Geldorf(Dtsl.)
22-02-1949
23 Shevath 5709
Winterswijk
Aalten
Hier Rust
META ten BOSCH-
MEIERSBERG
Geb.23 Tammoez//2 Juli 5648
Overl.23 Sjewot//22 Febr.5709 
פ"ט
אשת חיל מי ימצא
ורחק מפנינים מכרה(1
ת'נ'צ'בה
1) משלי, לא י 

Hier is geborgen

Een flinke vrouw wie zal haar vinden
haar waarde gaat paarlen ver te boven (1)

T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:10
Geboorte details zijn  volgens de steen en verdere documentaire informatie hierover (noch over haar huwelijk) kon worden opgespoord.
Ook haar ouders zijn onbekend.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #53 Winterswijk 23-02-1949
Overleden om 14 uur en dertig minuten

akte van overlijden 3-3-1949 Winterswijk
2014/06/19
bnnch