Het Stenen Archief - Only completed research

[51884]

(189)r5-08
5
Heijmans
Henriette
Yettele d.v. Nathan
Nathan Salomon Heijmans & Betty van Oss
27-06-1876
5 Tammoez 5636
Aalten
01-05-1948
22 Nissan 5708
Lichtenvoorde
Aalten
Hier Rust
HENRIETTE HEIJMANS
Overleden 22 Niesan 5708//1 Mei 1948
In den ouderdom van 71 jaar
פ"ט
בת יטלא בת נתן
ושם אמה בילא
הלכה לעולמה
כ"ב ניסן תש"ח לפ"ק
תנצבה
לדעת החוקרים המילה בת בהתחלה כוונתה בתולה
Hier is geborgen
De ongetrouwde mejuffrouw (1) Jettelle dochter van Nathan
en de naam van haar moeder was Beile
zij ging naar haar Eeuwige Wereld
22 Nissan 5708
T.N.Ts.B.H.

(1)-De mening van het onderzoek is, dat het woord bat aan het begin van de tekst niet betekent "dochter" maar een afkorting is voor betoela (maagd of ongetrouwde vrouw)

Volgens datum (1 mei 1948) en het uur van overlijden (na zonsondergang) was de Joodse dag van overlijden 23 Nissan en niet 22 Nissan.

Ook in de Nederlandse tekst onjuist.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #96 Aalten 27-06-1876
Geboren om 3 uur 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #36  Lichtenvoorde 03-05-1948
Overleden om 21 uur en 30 minuten
Zij was de dochter van (189)r2-3 en (189)r2-4 en de zuster van (189)r4-6
2014/07/15
bnnch