Het Stenen Archief - Only completed research

[51886]

(189)r5-10
4
Katz
Paula
Feyerle d.v. Shmu'eel
Meijler
Salli Meijler
Samuel Katz & Setta Weinberg
04-07-1889
5 Tammoez 5649
Silixen(Dtsl.)
03-07-1947
15 Tammoez 5707
Aalten
Aalten
Hier Rust
Onze Lieve Vrouw en Moeder
PAULA MEIJLER-KATZ
Geb.4 Juli 1889-Overl.3 Juli 1947
עטרת בעלה(1
פ"ט
האשה מ' פייערלא בת ר' שמואל קאץ
אשת ר' אפרים מיילער
הלכה לעולמה ט"ו תמוז תש"ז
ת'נ'צ'ב'ה

)1 משלי יב ד

de kroon van haar man (1)
Hier is begraven
mevrouw Feierle dochter van de heer Shmuel Katz
vrouw van de heer Ephraim Meijler
zij ging naar haar eeuwige wereld 15 tammoez 5707
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 12:4

De schrijfwijze van de familienaam Katz in het Hebreeuws is wat ongewoon.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #72 Aalten 03-07-1947
Overleden om 10 uur

Geboortedatum is vlg. de steen zonder documentaire onderbouw.
Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte.
Zij was de echtenote van (189)r5-09  in eerste huwelijk van hem.

Paula Katz  is gehuwd op 09-09-1913 met Salli Meijler  zoon van  Hartog Meijler & Hanna Cohen. 

Hij hertrouwde na haar overlijden op 14 mei 1948 met Jette Goldsteen (weduwe van Isaak van Zuiden).Jette Goldsteen overleed op 18 mei 1959 te Aalten (andere bron:-Winterswijk) en werd op 19 mei 1959 op de Isr. Begraafplaats "Gan Hasjalom" te Hoofddorp begraven.
 

Zij overleefde de oorlog door onderduik met haar echtgenoot en hun twee zonen Hanri en Arthur bij Bij Hendrik Wiggers en Aleida Wiggers-Meinen.
Op donderdagmiddagmiddag 11 oktober 2012  werd in de Aaltense Musea hiervoor een Yad Vashem-onderscheiding postuum uitgereikt aan de heer Hendrik Wiggers en Aleida Wiggers-Meinen.
[Bron:-http://www.gelre.fm/nieuwsberichten/aalten/yad-vashem-onderscheiding-voor-hendrik-wiggers-en-aleida-wiggers-meinen/]
Deze onderscheiding wordt niet genoemd in de in 2004 door Yad Vashem uitgegeven Encyclopedia of the Righteous Among the Nations.
2014/07/15
bnnch