Het Stenen Archief - Only completed research

[51893]

(189)r6-6
3
Gelder, van
Leonie
Lea d.v. Chaim
Salomon van Gelder & Joke NN
03-03-1981
27 Adar I 5741
Aalten
26-11-2000
28 Cheshvan 5761
(Mercaz Shapira (Israel)
Aalten
Hier Rust
Onze Enige.Allerliefste Dochter
LEA VAN GELDER
Geb. te Aalten 27 Adar I 5741//3 Maart 1981
Overl.in Israel 28 Chesjwan 5761//26 November 2000 
עודנו באבו נקטף(1  
פ"ט
מ' לאה בת ר' חיים
ת'נ'צ'ב'ה
הפסוק העליון לקוח מספר איוב פרק ח פסוק י"ב
שבמקור הינו
ע ֹãֶðּåּ áְàִáּו ֹ, ל ֹא éִקÌָèֵף

עם השינוי  שבוצע 
כדי להתאים  את הפסוק למציאות
לא הותאם הטקסט מבחינה לשונית
ונשאר בלשון זכר במקום בלשון נקבה

Nog in volle groei werd hij afgesneden (1) (2)
Hier is begraven
de vrouw Leah dochter van de heer Chaim

T.N.Ts.B.H.

(1) vgl Job 8:12
(20 het Bijbelvers in Job in de mannelijke vorm gesteld. Het betreft hier een jonge vrouw die bij een ongeluk om het leven kwam - zie verder 

Geboorte- en overlijdensgegevens zijn volgens de steen 
Zij was de achterkleindochter van  (189)r4-3 en (189)r4-4 en de kleindochter 
van (189)r6-5    

Biografische aanvullende gegevens:-
Leonie was een dochter van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder en dus bij haar geboorte halachisch (vlg. de Joodse religieuze wetgeving)  niet Joods.

Op jonge leeftijd koos zij voor haar Joodse identiteit, was o.m. lid van de Joodse jeugdvereniging Bne Akiva en ging na haar schooltijd naar Israel, alwaar zij een Ulpan le-Gioer (leerinstituut voor niet of niet volledig halachisch Joods zijnde personen om over te gaan naar het Jodendom) volgde.
Zij verbleef toen o.m. in Kibboets Yavne en Jeruzalem.
Haar droom was om actrice te worden.
Op 25 November voltooide zij de vereiste procedures van de gioer, en was vanaf deze dag dus vol-Joods.
De dag erna, op weg om haar certificaat op te halen, werd zij, voor de poort van de Ulpan,  dodelijk aangereden door een militaire leswagen.
 
Haar voltooide gioer zo vlak voor haar dood maakte het mogelijk om als vol-Jodin volgens de halacha (de Joodse religieuse wetgeving) op de Joodse begraafplaats te Aalten bij haar voorouders begraven te worden.
Haar vader liet ter harer herinnering een Sefer Tora schrijven, waarvan de mantel hetzelfde embleem van de geknakte boom heeft als op de steen.
De Torarol bevindt zich in de synagoge van Enschede.
2014/07/16
bnnch