Het Stenen Archief - Only completed research

[52236]

(191)1
3
Bruin, de
Nathan
Noach Nathan z.v. Leib
Judith(Jetje) Hijman van Minden
Levie Nathan & Rebecca Abrahams
1754(zie opm.)
Arnhem
29-12-1827
11 Teveth 5588
Arnhem
Arnhem (Utrechtseweg)
30-12-1827//12 Tevet 5588
Nathan de Bruin
אשרי איש ירא את ה
פ"נ
איש ישר כ" נח
נתן בן כ׳ ליב ז״ל
מק"ק ארנהיים
נפטר בש"ק י"א טבת
ונקבר ביום א'  י"ב טבת
תקפ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה
zalig zij de man die de Eeuwige vreest
hier rust
een rechtschapen man Noach
Nathan zoon van Leib zijn herinnering zij tot zegen
uit de heilige gemeente Arnhem
overleed op de Heilige Shabbat 11 Teveth
en werd begraven op Zondag 12 Teveth
5588
T.N.Ts.B.H.
op 29 Dec 1827 overleed te Arnhem Nathan de Bruin, koopman, 85* jr.oud, wedn. van Jetje Hijman v.Minden, zoon van Levij Nathan & Rebecca Abrahams. Aangever: Abraham de Bruin, koopman, zoon, 46 jr.oud.

hij was gehuwd te Amsterdam in 1780, dtb 752/28: Nathan Levie, geb. 1754 te Arnhem, geaccompagneerd door vader Levie Nathan en Judith Hijman v.Minden, geb. 1762 te Amsterdam, dochter van Hijman Salomon v.Minden & Vrouwtje Samuel Cohen Kleef.

* als geb. datum is overgenomen, die opgegeven bij het huwelijk. Er bestaat een discrepantie van 12 jaar met de leeftijd, opgegeven bij overlijden.
zoon Abraham de Bruin, geb. Arnhem in 1781, ovl. te Arnhem op 31 Mei 1860, 79 jr.oud, commissionair, wedn. van Rosette v.d.Heim, wedn. van Dientje Hijmans, huwt op 2 Apr 1821 te Culemborg, koopman, 40 jr.oud met Dientje Hijmans, 30 jr.oud, dochter van Hijman Salomon Hijmans & Duifje Hijmans.
2019/07/07
bnnch