Het Stenen Archief - Only completed research

[52238]

(191)3
2
Cohen
Anna Izak
Prins
Liepman Mozes Prins
Isak Cohen & Clara Philip Prins
1755
Arnhem
27-11-1829
2 Kislev 5590
Arnhem
Arnhem (Utrechtseweg)
29-11-1829//3 Kislev 5590(zie opm.)
הא"ח מ
יצחק אש
היא אשה
 בכישור ותעשה
טרף לביתה 
לאביון תורת חסד
ותשחק ליום א
וה״ל בש״ט בליל שבת
ותקבר ביום א׳ ד בו 
ת נ צ ב ה 
De belangrijke vrouw, mevrouw….
Yitschak....
Zij is de vrouw.....
In zuiverheid deed zij (?)….
Voedsel voor haar huis....
Aan de noodruftige….de leer der rechtvaardigheid….
En zij lacht over de laatste dag…..
En zij ging naar haar Eeuwigheid in goede naam op Shabbathavond(vrijdagavond)
En werd begraven op zondag de vierde daarvan *

T N Ts B H Citaten uit Spreuken 31 (Eshet Chail).

*-Dit klopt niet met de overige vastgestelde details.
Zondag 29-11-1829 is 3 Kislev.
Indien 4 Kislev juist is (vermoedelijk niet) dan was de begrafenis op maandag en niet op zondag.


Als identificatie wordt voorgesteld:-

Anna Izak Cohen, echtgenote van Liepman Mozes Prins.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #302 Arnhem 28-11-1829
Uur van overlijden 11 uur 's avonds
(Vlg. de Joodse kalender reeds Shabbath(zaterdag) de volgende dag 2 Kislev 5590)
Zij stierf thuis in de St. Jansstraat

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.
Haar echtgenoot was overleden op 19 Apr 1819, 64 jr.oud.
Een dochter van dit paar, Mietje Liepman Prins, huwt te Arnhem op 30 Aug 1837 (acte 107), 43 jr.oud, dochter van Liepman Mozes Prins, in leven goudsmid & Anna Izak Cohen, beiden ovl, met Benjamin Marcus Hartog, 38 jr.oud, zoon van Marcus Hartog & Eva Philips v.Perlstein, beiden ovl.

2019/07/07
bnnch