Het Stenen Archief - Only completed research

[52239]

(191)4
2
Prins
Itzik Joseph
Yitschak Joseef z.v. Ya'akov
31-12-1794
9 Tevet 5555
Arnhem (Utrechtseweg)
31-12-1794//9 Tevet 5554
פ״נ
איש ישר ונאמן [  ]
כ״ה איציק יוסף בהמר״ר
יעקב פרינץ מארנהיים
[  ]עסק כל ימיו
בצדקה וגמילות חסדים
בין לעניים ובין לעשירים
בין למתים ובין החיים
נפטר ונקבר ביום ד׳
ט׳ טבת בשנת תקנ״ה 
לפ״ק
ת נ צ ב ה
Hier Rust
Een rechtschapen en betrouwbaar man
De ge'eerde Itzik Joseef zoon van de ge'eerde heer onze leraar rabbijn de Rabbijn Ya'akov Prins uit Arnhem
[Hij] hield zich bezig al zijn dagen
Met het uitdelen van gunsten en weldadigheid
Zowel aan armen als aan rijken
Zowel aan de doden als aan de levenden
Hij overleed en werd begraven  op woensdag
9 Tevet van het jaar 5555

T N TS B H 

Echtgenoot van (191)2
2019/07/07
bnnch