Het Stenen Archief - Only completed research

[52243]

(203)003
4
Frank
Rosalien
Reshele d.v. Nathan
van Straten
Jacob van Straten
Nathan Salomon Frank & Johanna de Wit
16-03-1850
22 Adar 5610
Steenbergen
14-08-1918
06 Eloel 5678
Roosendaal
Bergen op Zoom
15-08-1918//07 Eloel 5678
HIER RUST
ROSALIE FRANK
ECHTGE. VAN J. VAN STRATEN
geb. te Steenbergen 16 Maart 5610 / 1850
overl. te Roosendaal 14 Aug. 5678 / 1918.
נפלה עטרת ראשינו
ביום מתת אמנו
פ"ט
רעשלע בת ר' נתן
שהלכה לעולמה ביום
ה' ו' לחדש אלול
ונקברה ביום ע"ש קדש
בשנת ת'ר'ע'ח' לפ"ק
ושם אמה חנה
ת נ צ ב ה
בשורה השניה מתת צ"ל מיתת
“Gevallen is de kroon van ons hoofd” (1)
op de dag dat onze moeder stierf.
Hier rust
Reshele, dochter van de heer Nathan
die naar haar Eeuwigheid ging op
donderdag (2) 6 van de maand Eloel
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat(vrijdag)
in het jaar 5678 
En de naam van haar moeder Channa.
T.N.Ts.B.H.
(1) Klaagliederen 5:16.
(2) Moet zijn: woensdag.
Overleden: woensdag 6 Eloel 5678 = 14 augustus 1918.
Begraven: vrijdag 8 Eloel 5678 = 16 augustus 1918.

Geboorteakte nr. 36, gemeente Steenbergen, d.d.18-3-1850, vermeld -geboren Rosalien Frank om 16 maart om 3 uur namiddag.

Overlijdensakte nr.213, gemeente Roosendaal, d.d.14-8-1918, vermeld overleden  Rosalina Frank 14 augustus om 8 uur voormiddags.

Huwelijksakte nr. 19, gemeente Steenbergen, d.d.23-5-1867.


Rosalie is dochter van Nathan Frank, begraven Bergen op Zoom (203)057 en Johanna de Wit, begraven Klundert (110)014.
Rosalie is de echtgenote van Jacob van Straten, begraven in Wageningen (136)068.

2020/07/12
nahum_a