Het Stenen Archief - Only completed research

[52246]

(203)006
4
Broek, van
Salomon
Shlomo z.v. Eliezer
1) Kaatje Levie en 2) Eva Andries
Eliezer van Broek & Feier NN
Ca. 1763
Wallhauzen, (D)
06-02-1853
28 Shevat 5613
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
08-02-1853//30 Shevat 5613

HIER RUST
HET STOFFELIJK OVERSCHOT
[..........]


 

Onderstuk weggezakt en onleesbaar

הנה מטתו שלשלמה
איש תם וישר הורד לארץ
זקן ושבע שנים כי בא יומו
לשוא פרץ בו המות פרץ
כי בעת עלותו ויקץ שלמה
ה"ה הגביר היקר הזקן הנכבד
פו"מ כ"ה שלמה בן
כ' אליעזר פון ברוהק
ושם אמו פייאר
גוע מש"ק כ"ח שבט ולקברות * הובל ביום ג' א' דר"ח אדר ראשון
ה'ת'ר'י'ג'
ליצירת החלד
עד ישיני עפר יקיצו

 

*נראה שהכוונה היא 
לקבורתו, לקברו, לקבורה
“Zie, dit is het ligbed van Sjlomo.” (1)
Een ingetogen en rechtschapen man (2) werd in de aarde neergelaten,
oud en zijn jaren verzadigd, want zijn dag was gekomen.
Tevergeefs bracht de dood hem een slag toe
want ten tijde van zijn opgang zal Shlomo ontwaken (3).
Dit is de notabele, dierbare, oude en ge'eerde heer,
de parnas en bestuurder, de ge'eerde heer Shlomo, zoon van
de geëerde Eli’ezer van Broek
en de naam van zijn moeder was Feier.
Hij stierf na het uitgaan van de Heilige Shabbat 28 Shevat en werd ter aarde besteld op dinsdag, de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Adar I
5613
sinds de schepping van de wereld
totdat zij die slapen in het stof zullen ontwaken (4).

(1) Hooglied 3:7.
(2) Job 1:1.
(3) 1 Koningen 3:15.
(4) Zie Daniel 12:2.
Overleden: zondag 28 Shevat 5613 = 6 februari 1853.
Begraven: dinsdag 30 Shevat 5613 = 8 februari 1853.

 

Overlijdensakte nr.18, gemeente Bergen op Zoom, d.d.6-2-1853, vermeld- overleden 's morgens om 4 uur  
[Bron:-wiewaswie]

Geboortedetails vlg. overlijdensakte.

Salomon van Broek is de echtgenoot van Eva Andries in tweede echt, begraven Bergen op Zoom (203)078.
Dochter Elizabeth is begraven  Bergen op Zoom (203)055
2020/07/12
nahum_a