Het Stenen Archief - Only completed research

[52247]

(203)007
4
Frank
Isaac Jacob
Yitschak z.v. Ya'akov
Catharina Frank
Jacob Frank & Marianne Cohen
01-02-1777
24 Shevat 5537
Markbreit(D)
23-04-1845
16 Nissan 5605
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
24-04-1845//17 Nissan 5605
Er is geen Nederlandse tekst.

ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו
פ"נ
כ"ה יצחק בן יעקב
פראנק נפטר ביום
ד' ב' של פסח
ונקבור ביום ה'
ת'ר'ה' לפ"ק
ת נ צ ב ה


נקבור צ"ל נקבר

“En Jitschak gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd.” (1)
Hier rust
de ge'eerde heer Jitschak, zoon van Ja’akov
Frank. Hij overleed op
woensdag, de tweede dag van Pesach
en werd begraven op donderdag
(in het jaar) 5605 
T.N.Ts.B.H.(1) Genesis 35:29.
Overleden: woensdag 16 Nissan 5605 = 23 april 1845.
Begraven: donderdag 17 Nissan 5605 = 24 april 1845.

==========

(1) 2 Samuël 14:8.
(2) Zie Spreuken 12:4.
(3) Deze twee regels rijmen op elkaar.
Overleden: woensdag 21 Sjevat 5605 = 29 januari 1845.
Begraven: vrijdag 23 Sjevat 5605 = 31 januari 1845.

 

 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #70 Bergen op Zoom 23-04-1845
(geboortedetails en namen ouders zijn op deze akte niet aangegeven).

De bron voor de namen van zijn ouders is verloren gegaan.

Bron voor onderstaande gegevens:-
Verborgen in Brabantse bodem(Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant)-
J.Bader-ISBN 90-70641-64x-pag.25-MC7
"Isaac Jacob Frank werd geboren te Markbreit op 1 februari 1777.Hij was te Bergen op Zoom slager van beroep en trouwde met de uit Wouw afkomstige Catharina Frank".


Catharina Frank, de vrouw van Isaac Frank is begraven in Zierikzee (141)04.
Izak Jacob Frank is vader van Jacob Izak Frank, Middelburg (202)33-04, en schoonvader van (203)037 en van (203)039

Huwelijk:-
zijn trouwen was te Bergen op Zoom op 4 Feb 1804 & 19 Feb 1804: Isak Jacob, JM uit Duitsland, Markpraet en Catharine Franken, JD, uit Wouw

2020/07/12
nahum_a