Het Stenen Archief - Only completed research

[52249]

(203)009
5
Cats
Roosje
Yettele d.v. Ya'akov ha-Cohen
Goudstikker
Salomon Goudstikker
Jacob Cats & Betje Barendse
06-11-1856 *
5617
Rotterdam
17-06-1919
19 Sivan 5679
Bergen op zoom
Bergen op Zoom
19-06-1919//21 Sivan 5679

HIER RUST
ONZE LIEVE VROUW EN MOEDER
ROOSJE GOUDSTIKKER-CATS
geb. 6 Nov. 5617. / 1856.
overl. 17 Juni 5679. / 1919.

 

נפלה עטרת ראשנו
ביום נפטרה אמנו
פ"נ
תפארת בעלה ובניה
יטלא בת ר' יעקב הכהן
שהלכה לעולמה
ביום י"ט לחדש סיון
ונקברה ביום כ"א בו
בשנת מ'ע'ר'ט' לפ"ק
ושם אמה בילא
ת נ צ ב ה
מ'ע'ר'ט' = ת'ר'ע'ט'
“Gevallen is de kroon van ons hoofd!” (1)
op de dag dat onze moeder overleed.
Hier rust
de luister van haar man en haar kinderen,
Jettele, dochter van de heer Ja’akov Ha-Cohen,
die naar haar Eeuwigheid ging
op de 19de dag van de maand Sivan
en werd begraven op de 21ste dag in die maand
in het jaar 5679 
En de naam van haar moeder was Beile.
T.N.Ts.B.H.
(1) Klaagliederen 5:16.
Overleden: dinsdag 19 Sivan 5679 = 17 juni 1919.
Begraven: donderdag 21 Sivan 5679 = 19 juni 1919.
Geboorteakte nr.3258, gemeente Rotterdam, d.d. 8-11-1856 vermeld - geboren 6-11-1856 om 3 uur voormiddags.

Overlijdensakte nr.171, gemeente Bergen op Zoom.Roosje Cats is de echtgenote van Salomon Goudstikker, begraven Bergen op Zoom (203) 008.
Roosje is dochter van Jacob Cats en Betje Barendse, begraven  Bergen op Zoom (203)058

Huwelijksakte nr. 54, gemeente Bergen op Zoom, d.d.28-10-1878.

Voor kinderen-zie (203)008

Het onderzoek vond geen verklaring hoe haar Hebreeuwse naam Jettele samengaat met haar burgerlijke naam Roosje, hoewel wel duidelijk is, dat zij als Roosje vernoemd is naar haar te Middelburg begraven grootmoeder Roosje Wolf, die op zijn Joods ook Jettele heette.

Verdere details hierover zijn:-

Haar grootmoeder Roosje Wolf, gehuwd met Israel Jacob Barendse, is begraven te Middelburg (202)08-6. Deze Roosje overleed op jonge leeftijd, 40 jr.oud, en haar weduwnaar Israel Barendse hertrouwde te Hulst op 26 Oct 1837 met Rebecca Hartog uit Bergen op Zoom, die ook Middelburgse antecedenten had, want haar vader Heijman Hartog ligt aldaar begraven, (202)06-9. Grootvader Israel Barendse werd daarentegen begraven te BoZ, grafsteen (203)052.

2020/07/12
nahum_a