Het Stenen Archief - Only completed research

[52250]

(203)010
5
Beuth
Thea
Taye d.v. de chaveer Raphael
Wolf Machoel
Benjamin Wolf Machoel
Raphael Marcus Beuth & Golda Davids Kalf
07-03-1842
25 Adar 5602
Leiden
10-04-1924
7 Nissan 5684
Eindhoven
Bergen op Zoom
13-04-1924//9 Nissan 5684

HIER RUST
onze lieve moeder behuwd en grootmoeder
THEA WOLF-BEUTH
echtgen. van Benjamin Wolf-Machoel
geb. te Leiden 7 Maart 5603 / 1842
overl. te Eindhoven 10 April 5684 / 1924

 

נפלה עטרת ראשנו
פ"נ
ביום מתה אמנו
טייא בת החבר ר' רפאל
שהלכה לעולמה
ביום ז' לחדש ניסן
ונקברה ביום ט' בו
שנת ת'ר'פ'ד' לפ"ק
ושם אמה גאלדא
ת נ צ ב ה

 

“Gevallen is de kroon van ons hoofd!” (1)
op de dag dat onze moeder stierf.
Hier rust
Thea, dochter van de chaveer, de heer Rapha'el,
die naar haar Eeuwigheid ging
op de 7de dag van de maand Nissan
en werd begraven op de 9de dag in die maand
van het jaar 5684 
En de naam van haar moeder was Golda.
T.N.Ts.B.H.

(1) Klaagliederen 5:16.
Overleden: vrijdag 7 Nissan 5684 (vlg. de Joodse kalender)  = donderdagavond 10 april 1924 om half elf namiddag.


Begraven: zondag 9 Nissan 5684 = 13 april 1924.

 

Geboorteakte nr. 302, gemeente Leiden, d.d.9-3-1842, vermeld- geboren 7 maart om 3uur 's nachts.


Thea Beuth is de echtgenote van Benjamin Wolf  Machoel, begraven in Bergen op Zoom (203)011. Zij is de moeder van (203)069

Haar ouders zijn begraven te Leiden (200)302 & (200)301

Huwelijksakte nr. 113, gemeente Leiden, d.d.18-5-1870.

Voor kinderen-zie bij echtgenoot (203)11

2020/07/12
nahum_a