Het Stenen Archief - Only completed research

[52259]

(203)019
5
Loon, van
Andries
Asscher z.v. Shlomo
Francijna Velleman
Salomon van Loon & Fronica Stratum
23-01-1846
5606
Breda
28-02-1923
12 Adar 5683
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
02-03-1923//14 Adar 5683
HIER RUST
onze man en vader
ANDRIES VAN LOON
echtgen. van Francina Velleman
geb. te BREDA 23 JAN. 5606 / 1846
overl. te B.o.Z. 28 FEB. 5683 / 1923
In de aktes is de spelling van echtgenote Francijna.
פ"נ
אשר בר שלמה
מת ביום י"ב לחדש אדר
ונקבר ביום י"ד בו
שנת ת'ר'פ'ג' לפ"ק
ושם אמו בילע
ת נ צ ב ה
Hier rust
Asscher, zoon van Shlomo.
Hij stierf op de 12de dag van de maand Adar
en werd begraven op de 14de dag in die maand
van het jaar 5683 
En de naam van zijn moeder was Beile.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: woensdag 12 Adar 5683 = 28 februari 1923.
Begraven: vrijdag 14 Adar 5683 = 2 maart 1923.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #035 Breda 24-01-1846

Overlijdensakte nr. 62, gemeente Bergen op Zoom.
[Bron:-wiewaswie.nl]
28-02-1923

Huwelijksakte nr.41, gemeente Bergen op Zoom, d.d.20-7-1876.

Andries van Loon is de echtgenoot van Francijna Velleman, begraven Bergen op Zoom (203)044.
Hij was de vader van (203)045

Huwelijksakte nr.41, gemeente Bergen op Zoom, d.d.20-7-1876.

Hun kinderen zijn in Bergen op Zoom geboren.
1.Salomon, geb.26-8-1876 en vermoord 23-11-1942 in Auschwitz.
2.Isaac, geb.24-10-1878 en begraven Bergen op Zoom (203)045.
3.David, geb.5-3-1881 en vermoord 23-11-1942 in Auschwitz.
4.Jacob, geb.19-6-1883 en vermoord 14-5-1943 Sobibor.
5.N.N. levenloos geboren dochter, d.d.29-7-1887, akte 137.
6.Elisabeth, geb.16-10-1890 en vermoord 3-12-1942 in Auschwitz.

2020/07/12
nahum_a