Het Stenen Archief - Only completed research

[52264]

(203)024
5
Kinsbergen
Lena
Lea d.v. Menachem
van Loon
Isaac van Loon
Hermanus Kinsbergen & Marianna Lipschits
16-09-1875
16 Eloel 5635
Zierikzee
08-07-1923
25 Tamoez 5683
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
11-07-1923//27 Tamoez 5683
HIER RUST
onze lieve vrouw en moeder
LENA VAN LOON-KINSBERGEN
echtgenoote van Isa'ac van Loon
geb. te Zierikzee 16 Sept. 5635 / 1875
overl. te B. o. Z. 8 Juli 5683 / 1923
נפלה עטרת ראשנו
ביום מתת אמנו
פ"נ
לאה בת רבי מנחם
מתה ביום כ"ה לחדש תמוז,
ונקברה ביום כ"ז בו
שנת ת'ר'פ'ג לפ"ק
ושם אמה מרים
ת נ צ ב ה
“Gevallen is de kroon van ons hoofd” (1)
op de dag dag der dood van onze moeder 
Hier rust
Lea, dochter van de heer Menachem.
Zij stierf op de 25ste dag van de maand Tammoez
en werd begraven op de 27ste dag in die maand
van het jaar 5683 
En de naam van haar moeder was Miriam.
T.N.Ts.B.H.

(1) Klaagliederen 5:16.
Overleden: maandag 25 Tammoez 5683 = zondagavond 8 juli 1923.
Begraven: woensdag 27 Tammoez 5683 = 11 juli 1923.

 

[Bron:-Family Search]

Geboorteakte nr.191, gemeente Zierikzee, d.d.18-9-1875, vermeld geboren 16 september om 's nachts 3 uur.
(De vader was door afwezigheid niet in staat de aangifte te doen; die werd gedaan door de geneesheer die bij de geboorte aanwezig was.
Het echtpaar woonde te Winschoten.De vader was kunstenaar en mogelijk betreft het hier een echtpaar dat daardoor rondreisde).

[Bron:-Family Search]
Overlijdensakte nr.157, gemeente Bergen op Zoom, d.d. 9-7-1923, vermeld overleden  8 juli om namiddags half 11 ure.
Het was vlg. dit uur van overlijden dus reeds de volgende dag(maandag) vlg. de Joodse kalender.Lena Kinsbergen is de eerste echtgenote van Isaac van Loon, begraven in Bergen op Zoom (203)045. 

Huwelijk in Rotterdam, d.d.25-4-1900, reg.1900 D d70. 

Hermanus Kinsbergen was gehuwd met Mariana Lipschits op 4 Dec 1856 te Deventer: Hermanus Kingsbergen,  koopman, uit Leiden, 43 jr.oud, en Mariana Lipschits, uit Twello (Voorst), 19 jr.oud, dochter van Salomon Meijer Lipschits & Heintje Gabriel Hartog. Hij was geboren te Leiden op 4 Jun 1816 als zoon van Jacob Kinsbergen, musicus & Jansje Samuel [Govers], en overleed te Rotterdam op 2 Mei 1889, 75 jr.oud, echtg. van Marianna Lipschits. Zij was geboren te Twello (Voorst) op 30 Mrt 1837 als dochter van Salomon Meijer Lipschits, 24 jr.oud & Heintje Gabriel Hartog, 26 jr (alhoewel er ook andere data circuleren). Marianna Lipschitz overleed te Breda op 1 Sep 1896, 53 jr (sic, zou zijn geboren op 29 Mrt 1843) oud, geb. te Twello, weduwe van Hermanus K.

Kinderen, behalve Lena:

- Heintje K, ovl. te Deventer op 2 Feb 1857, 14 dagen oud

- Duifje K, geb. Deventer, 5 Mrt 1859; huwt te Winschoten op 6 Dec 1876, 18 jr.oud met Levie Salomon, uit Winschoten, 23 jr.oud

- Paulina K, geb. Arnhem, 1 Jan 1863; huwt te Rotterdam op 6 Apr 1892, 29 jr.oud met Mozes Hartog Kosman, uit Utrecht, 38 jr.oud.

- Betje Kinsbergen, geb. te Middelburg op 25 Jan 1872 (ouders wonen te Den Haag); huwt te Zuphen op 26 Jul 1889, 17 jr.oud met Levi Meijer Lipschits, 22 jr.oud. Levi was een zoon van Meijer Lipschits, die te Deventer huwde op  5 Mrt 1863, uit Amsterdam, 30 jr. oud met Sara Danser, uit Rotterdam, 28 jr.oud. Meijer Lipschits was, evenals Marianna, een kind van Salomon Meijer Lipschits & Heintje Gabriel Hartog, gehuwd te Amsterdam op 18 Nov 1829, hij uit Amsterdam, 19 jr.oud, zij uit Mijdrecht, 21 jr.oud.

- Hendrica K (156)m10-21, geb. te BoZ op31 Jan 1874, ovl. te Rotterdam op 24 Nov 1951, 77 jr.oud; huwt te Rotterdam op 12 Oct 1898 met Jacob Walvis.

- Bernardus K, 5 Apr 1877 - 2 Apr 1878 te Breda, 11 mnd.oud

Een zoon van Isaac v.Loon & Leentje Kinsbergen, Andries v.Loon, huwt te Amsterdam op 12 Mrt 1930, 29 jr.oud, geb. te Rotterdam, met Rosa Rodrigues Pereira, uit Amsterdam, 30 jr.oud. Zij zijn gescheiden op 2 Feb 1937

 

 

 


2020/07/12
nahum_a