Het Stenen Archief - Only completed research

[52269]

(203)029
4
Andriesse
Joseph
Joseef z.v. Asscher
1) Anna Gabriel van Ham 2) Regina Veugeltje
Andries Manuel Andriesse & Catharina Hertog
07-02-1770
12 Shevat 5530
Bladel
31-07-1849
12 Av 5609
Roosendaal - Nispen
Bergen op Zoom
01-08-1849//13 Av 5609
Er is geen Nederlandse tekst.
יוסף איננו כי לקח אתו אלהים!
פ"נ
איש תם וישר, זקן
ושבע ימים, יוסף
בר אשר אנדריססע
נפטר בשם טוב י"ב
אב ונקבר י"ג בו
ע'ט'ר'ת' לפ"ק.
ת נ צ ב ה
“Joseef was niet meer want God had hem opgenomen!” (1)
Hier rust
een ingetogen en rechtschapen man (2), oud
en van het leven verzadigd, Joseef,
zoon van Asscher Andriesse.
Hij overleed in goede naam op 12
Av en werd begraven op 13 in die maand
(in het jaar) 5679 (3) 
T.N.Ts.B.H.

(1) Naar Genesis 5:24 & 42:36 in combinatie
(2) Job 1:1.
(3) Geschreven als “Gij hebt gekroond”, (*) -zie Psalm 65:12.
Overleden: dinsdag 12 Av 5609 = 31 juli 1849
Begraven: woensdag 13 Av 5609 = 1 augustus 1849

(*)=Dit zijn de Hebreeuwse letters  ayin-tet-resh-tav.

Hieruit worden de laatste drie (tet-resh-tav) met een getallenwaarde van

(5)609 gekozen om het overlijdensjaar weer te geven.5609=1849.

Het zijn deze drie letters uit vier die hiervoor geornamenteerd zijn.


Dit geeft opgeteld het jaar 5679(1919) en niet 5609(1849).

De ayin (cijferwaarde 70) moet dus voor deze optelling niet worden meegerekend.


 

[Bron:-Akevoth-stamboom Andriesse]
Geboorte:-
Gezinspagina Joseph Andriesse(Primaire bron niet aangegeven)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #72 Bergen op Zoom 31-07-1849Joseph Andriesse trouwde eerst met Anna Gabriel van Ham, geb.circa.1772 in Oisterwijk en overleden 29-12-1814 in Roosendaal (akte 164).
Hij hertrouwde 4-4-1816 in Roosendaal (akte 8) met Regina Veugeltje, geboren circa 1783 in Planich (D) en begraven in Vught (214)056.
Alle kinderen zijn geboren in Roosendaal.
De kinderen van Joseph en Anna:
1.Rachel, begraven Eindhoven (163)261.
2.Gabriel, geb.18-8-1803 en overleden 11-1-1870 Rotterdam.
3.Emanuel, begraven in Vught (214)273.
4.Meijer, geb. 3-9-1806
5.Eva, begraven Rotterdam /Dijkstraat (171) 04-19.
6.Andries, geb.19-12-1809 en overleden 19-12-1862 Rotterdam.
7.Philip, geb.24-4-1811 en overleden 5-11-1811 in Roosendaal.
8.Elisabeth, geb.28-8-1813
Kinderen van Joseph en Regina zijn :
1.Hartog,geb. 14-12-1816.
2.Izaak, begraven in Vught (214)209.
3.Catharina, geb.9-7-1822 en begraven in Schijndel (27)100.

Verdere aanvullende gegevens:-
1)-Zijn vader  Andries Manuel werd begraven te Roosendaal op 10 Feb 1807 (hij wordt ook vermeld in een attestatie van een schepengerecht te Bladel in 1777 als getuige inzake een scheldpartij op 21 Feb 1777).

2)-Joseph Andriesse was in 1ste echt gehuwd  met Josina Hertog (bev.reg.Roosendaal d.d. 1/1/1822 en 1/1/1826); zijn 2de echt was met Anna Gabriel v.Ham, en zijn 3de echt met Regina Veugeltje, dochter van Moses Isaac Veugeltje & Marianne Hartog. Hij had ook een broer, Ruben Andriesse, vleeshouwer te Bladel, ovl. aldaar op 21 Feb 1841, 79 jr.oud, echtg. van Vogel Asser

3)-Over dit 1ste huwelijk rezen tijdens het onderzoek echter twijfels. Joseph Andries, geb. te Bladel,  trouwt n.l. te Bladel op 24 Mei 1801 (OT 19 Mei 1801) als jongman met Johanna Gabriel, uit Oosterwijk, beiden residerende te Reusel. Zij hadden de kinderen:        Rachel Andriesse (163)261, geb. 30 Mei 1802 Reusel!, huwde op 27 Oct 1820 te Bladel;                                                                                                     Gabriel Andriesse, geb. 18 Aug 1803, huwt op 7 Nov 1826 te Roosendaal Manuwel Andriesse (214)273, geb. 13 Jan 1805                                     Meijer Andriesse, geb. 3 Sep 1806, huwt te Roosendaal op 19 Jan 1836;   Eva Andriesse (171)04-19, geb. 1 Jun 1808, huwt te Roosendaal op 22 Jul 1842;                                                                                                       Andries Andriesse, geb. 29 Dec 1809

Bij het huwelijk van Rachel zijn als getuigen aanwezig: Hendrik Andriesse, slagter, 56 jr, oom van bruidegom (zijn moeder is Andriesse) en bruid , en Isaac Manuel Andriesse, koopman, 62 jr, neef van brg. & brd.

4)-een andere zuster Marianna Andriesse, was gehuwd met Meijer Gabriel v.Ham. Marianna Andriesse (204)026, geb. te Bladel in 1771, overleed te Breda op 23 Feb 1848, 76 jr.oud. Aangever was zoon Philip v.Ham. Meijer Gabriel v.Ham (204)027, geb. te Oosterwijk in 1773, overleed te Breda op 8 Jun 1849, 75 jr.oud.  Hun kinderen:

Betje/Elisabeth v.Ham, geb. 5 Mrt 1803; huwt te Roosendaal op 26 Mei 1836, 33 jr.oud met Levij Oppenheimer, uit Eindhoven

Rachel v.Ham (214)089, geb. 4 Nov 1804; ovl. Den Bosch op 24 Mrt 1872, 67 jr.oud; huwde te Roosendaal op 26 Apr 1827 met Jakob Rothschild uit Uerdingen.

Anna v.Ham (110)20, geb. 4 Aug 1806, overleden te Zevenbergen op 29 Mrt 1887; huwde te Roosendaal op 2 Feb 1841 met Joseph Beerenborg jr. - zie mijn toevoeging bij (203)036

Gabriiel v.Ham (202)08-1, geb. 4 Mei 1808 -Middelburg 2 Jan 1835, 26 jr.oud

Eva/Eewa v.Ham, geb. 7 Dec 1809; huwt te Roosendaal op 19 Jan 1836 met haar neef Meijer Andriesse, geb. te Roosendaal op 3 Sep 1806, 29 jr.oud.

Andre v.Ham, geb. 12 Dec 1811; huwt te Dordrecht op 20 Jun 1838, 26 jr.oud met met Cornelia Wiener, uit Dordrecht, 21 jr.oud.

Helena v.Ham (300)1-157, geb. 17 Aug 1814; huwt te Roosendaal op 23 Dec 1836 met Marcus Koetzer, geb. te Den Bosch op 15 Sep 1805, 31 jr.oud

Philip v.Ham, geb. 9 Oct 1816; huwt 1) te Dordrecht op 17 Mei 1843 , 26 jr.oud met Catharina Wiener, uit Dordrecht, 18 jr.oud; huwt 2)te Breda op 18 Jun 1846, wedn. van Catharina Wiener, met Eva v.Zwanenburg, uit Grave, 22 jroud.

[de geboorte-data van alle kinderen komen uit een document in het Roosendaalse archief, betreffende Israelieten,van 1798 - 1811]

2020/07/12
nahum_a