Het Stenen Archief - Only completed research

[52270]

(203)030
4
Broek, van
Levie
Mietje Frank
Levie Lazarus van Broek & Matje Benjamins
29-10-1813
5 Cheshvan 5574
St. Maartensdijk
12-01-1896
26 Tevet 5656
St.Maartensdijk
Bergen op Zoom
14-01-1896//28 Tevet 5656

HIER RUST
HET STOFFELYK OVERSCHOT
VAN
LEVIE VAN BROEK
in leven echtgenoote
van
MIETJE FRANK
geboren te St. Maartensdyk
aldaar overl.  12/1 96 / 56 20/11 56
oud 82 jaren en begraven 14 Jan.

 

“Echtgenoote” moet zijn “echtgenoot”.
12 Januari 1896 = 26 Tevet 5656.

Gespeld Levi op de overlijdensakte.

De weergave van de overlijdensdata is wat eigenaardig, en ook moeilijk leesbaar, maar werd gereconstrueerd m.b.v. externe bronnen.
צדיק ה' בכל דרכיו
וחסיד בכל מעשיו
פ"נ
ת נ צ ב ה
“De Eeuwige is rechtvaardig in al zijn wegen
en goedertieren in al zijn werken.” (1)
Hier rust
T.N.Ts.B.H.
(1) Psalm 145:17.
Geboorteakte nr.55, gemeente Sint Maartensdijk, d.d.29-10-1813.

Overlijdensakte nr.5, gemeente St.Maartensdijk, d.d.13-1-1896, vermeld - overleden 12 januari om 3 uur namiddags.Levie van Broek is de echtgenoot van Mietje Frank, begraven Bergen op Zoom (203)025.

Huwelijksakte nr.18, gemeente St.Maartensdijk, d.d.8-6-1858.

Aanvullende details:-

1)- Levi Lazarus jr, was een zoon van Matje Simons (203)062, stiefzoon van Levi Lion (203)061, en broer van Sara v.Broek (203)037, zijn schoonmoeder.
2)-Levi Lazarus jr. had nog een zuster, Antje, geb. te St.Maartensdijk op 4 Apr 1815, die aldaar huwde op 5 Mrt 1838, 22 jr.oud met Adrianus v.Stratum, uit Eindhoven, 28 jr.oud, zoon van Hartog v.Stratum & Elisabeth Goudsmit.
3)-17 dagen later, op 22 Mrt 1838 huwde aldaar haar moeder, Matje Simons, geb. te Fijnaart, 49 jr.oud, wed. van Levi v.Broek, dochter van Benjamin Simons & Saartje Joseph, met Levi Lion, uit Nieuw-Vossemeer, 39 jr.oud, zoon van Simon Lion & Esther Levi. Levi Lion, de bruidegom ligt op (203)061, (en is dus stiefvader van Levi Lazarus jr.), en Matje (Benjamin) Simons op (203)062.
4)-a)-in het bevolkingsregister op huisnummer van Tholen (1825 - 1830) wonen op huisnr. 96 :-
Matje Simons, slagteresse, joods, gehuwd, geb. te Fijnaard, geb. 22/6/1788, aankomst 1811
Levi Lazarus v.Broek, slagter, ongeh, geb.te St. M'dijk in Nov 1813.
Antje v.Broek, slagteresse, geb. St. M'dijk op 4/4/1815
Sara Joseph, particuliere, weduwe, geb. Amsterdam, Aug 1755, gekomen uit Fijnaard in 1813
Abraham Simons, slagter, ongeh, geb. te Fijnaard 17/7/1795, gekomen uit Fijnaard in 1813.
De laatste twee personen staan genoteerd als vertrokken in Mei 1827.

b)-Deze opstelling wijst erop, dat Matje Simons bij deze registratie al weduwe was (of op het punt stond dit te worden), de man ontbreekt namelijk.
De laatste twee personen zijn Matje's moeder, de weduwe en Matje's broer.
5)-a)-Het blijkt, dat Levi v.Broek was overleden te Scherpenisse op 12 Apr 1837, particulier, gehuwd, 45 jr.oud, zoon van Levi Lazarus v.Broek & Ester Levi Wassenaar, echtg. van Matje Benjamins. En dit is dus Levi Lazarus sr. Hij was getrouwd met Matje Benjamin te Fijnaart & Heijningen op 17 Nov 1810.
b)-Op 25 Apr 1831 overlijdt te Scherpenisse Levi Lazarus v.Broek, koopman & vleeshouwer. gehuwd, 70 jr.oud, zoon van Lazarus Levi v.Broek & Elizabet N.N, echtg. van Hester (Levi) Wassenaar. Hij wordt vermeld als wonende op huisnr. 96. En dit was dus Levi Lazarus v.Broek, dubbel sr.
c)-Deze Levi Lazarus dubbel sr. was dus gehuwd met Hester Wassenaar, waarmee hij een groot aantal kinderen had, waaronder dan ook Levi Lazarus sr.
d)-Ester Levi Wassenaar overlijdt te Scherpenisse op 27 Jan 1837, weduwe, 70 jr.oud, dochter van Levi Wassenaar & Antje Levi Wassenaar, echtg. van Levi Lazarus v.den Broek [dubbel sr].

Bij dit alles blijft de verwondering over dit soort katholieke naamgeving van vader op zoon, die ook zeer verwarrend werkt.

Dochter Sara is geboren 18-12-1858 in St.Maartensdijk, overleden 22-6-1944 in Bergen op Zoom en begraven op de Oude Begraafplaats van St.Maartensdijk bij haar man Jacob Rijnberg.

2020/07/12
nahum_a