Het Stenen Archief - Only completed research

[52271]

(203)031
3
Frank
Rachel(Roza)
Rachel d.v. Shlomo(verm.)
Jacob
Levie Jacob
Salomon Jacob Frank & Mieke Nathan
28-02-1798
12 Adar 5558
Valkenswaard
27-11-1863(zie opm.)
16 Kislev 5624(zie opm.)
Sandvliet (B)
Bergen op Zoom
29-11-1863 // 18 Kislev 5624
HIER RUST HET STOFFELYK
OVERSCHOT VAN ROZA FRANK
ECHTGENOOT VAN LEVIE JACOBS

זאת מצבת קבורת רחל עד היום
פ"נ
אשת חיל עטרת בעלה
תמימה וישרה ונעימה
במעשיה ה"ה מרת רחל
אשת אליעזר יאקאבס
מזאנטפליט הלכה לעולמה
ביום ה' ט"ו כסליו ונקברת
יום א'  י"ח בו ת'ר'כ'ג' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

“Dit is de opgerichte staan van Rachels graf tot op heden.” (1)
Hier rust
een flinke vrouw, de kroon van haar man (2),
ingetogen en rechtschapen en aangenaam
in haar daden. Dit is mevrouw Rachel,
vrouw van Eli’ezer Jacobs
uit Zandvliet. Zij ging naar haar Eeuwigheid
op donderdag 15 Kislev (3) en werd begraven
op zondag 18 in die maand (in het jaar) 5623(3) 
T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 35:20.
(2) Spreuken 12:4.
(3) Het op de steen genoemde overlijdensjaar 5623
blijkt bij verder onderzoek onjuist te zijn en moet zijn 5624.
Het uur van overlijden was echter om 00.30 na middernacht en dus op vrijdag 16 Kislev 5624 en niet op donderdag 15 Kislev 5624.
De burgerlijke datum hiervan was vrijdag 27-11-1863 en de burgelijke datum van de begrafenis was zondag 29-11-1863 (18 Kislev 5624)
[Bron:-Family Search]
Akte #40 Zandvliet-Belgium,Antwerpen-27-11-1863
(Image 224 uit 353)
De bron waaruit het geboortejaar werd vastgesteld, verloren gegaan.

Zij was een dochter was van Mieke Nathan (203)032 (haar buurvrouw), en zuster van Jacob Frank (203)004, Nathan Salomon Frank (203)057 en van Joseph Frank (203)063.

Huwelijk:-
Levi Jacob & Rachel Frank huwden te Santvliet op 1 Jul 1829 (acte 9 van dat jaar), hij geboren te Zierikzee op1 Jan 1799 (gehomologeerd), zoon van Gerard Jacob, ovl. te Santvliet op 20 Mei 1820 & Schoontje Lasarus, 64 jr, koopvrouw te Santvliet, aanwezig en toestemmende, en Rachel Frank, geb. te Valkenswaard, op 28 Feb 1798 (gehomologeerd, maar juist volgens Roozendaals document), dochter van Salomon Jacob Frank, 64 jr, koopman, wonende Rosendaal , tegenwoordig en toestemmend en Mieke Nathan, ook te Rosendaal.

Er zijn de volgende kinderen :
1.Gerard, geb.± 1830 in Sandvliet (B) en overleden 2-12-1894 in Rotterdam, begraven Bergen op Zoom (203)067.
2.Siena, geb.± 1834 in Sandvliet|(B) en overleden 16-1-1904 in Dordrecht, begraven in Dordrecht (160)09-24.
3.Elizabeth, geb. 5-4-1840 Sandvliet (B) en overleden 15-8-1904 in Dordrecht en begraven Dordrecht (160)08-01. (*)

Tevens was er de zoon Nathan (203)043

(*)-volgens het opgegevene bij het huwelijk van dochter Elizabeth met Samuel v.d.Giessen op 25 Oct 1871 te Zandvliet, blijkt het volgende: Elizabeth was geboren aldaar op 5 Apr 1840, vader Levi Jacob was ovl. aldaar op 25 Jun 1861, zoon van Gerardus Jacob & Schoontje Lazarus, en Rachel (Roza) Frank was ovl. aldaar op 27 Nov 1863, dochter van Salomon Jacob Frank & Mieke Nathan.

2020/07/12
nahum_a