Het Stenen Archief - Only completed research

[52272]

(203)032
4
Nathan
Maria(Mietje)
Frank
Salomon Frank
ca. 1765
Deutz (D)
30-04-1855
12 Iyar 5615(zie opm.)
Roosendaal en Nispen
Bergen op Zoom
01-05-1855//13 Iyar 1855
Er is geen Nederlandse tekst.

[..........]
אשת ר' שלמה פראנק (?) [..........]
לעולמה אור ליום ב' י"א אייר
ונקברת ביום ג' שלאחריו שנת
ת'ר'ט'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

[..........]
vrouw van de heer Shlomo Frank (?) [..........]
naar haar Eeuwigheid aan de vooravond van maandag 11 Iyar (1)
en werd begraven op de dinsdag erna van het jaar
5615 (2)
T.N.Ts.B.H.
Slechts een gedeelte van de gebroken steen is overgebleven.

(1)-Deze details zijn onjuist.Vlg. de overl. akte overleed zij op maandag 30-04-1855 om 1 uur 's morgens.Dwz op maandag (na middernacht tussen zondag en maandag) en dit is niet de vooravond van maandag, noch 11 Iyar (dat op een zondag viel) maar 12 Iyar.

(2)-Het jaar van overlijden op de steen is moeilijk te ontcijferen, maar werd vastgesteld aan de hand van de overl.akte. Hoogst waarschijnlijk is het jaar niet juist weergegeven

Overlijdensakte nr.46, gemeente Roosendaal, d.d 30-4-1855, vermeld -  overleden op 30 april om 1 uur  's morgens,  90 jaar oud. 

Geboortejaar en-plaats vlg. de overlijdensakte.

Haar echtgenoot overleed te Roosendaal op 10 Aug 1846, 82 jr.oud, geb. te Bisschofsheim, zoon van Jacob Frank, echtg. van Mieke Nathan.

Hun kinderen zijn begraven in Bergen op Zoom : Nathan Salomon (203)057, Jacob Salomon (203)004 en Joseph (203)063.
Tevens was zij de moeder van  Rachel (Roza) Frank (203)031, geb. te Valkenswaard op 28 Feb 1798 en van:-

- Catharina Frank, geb.10 Mrt 1800, die huwt te Roosendaal op 29 Dec 1830 met Abraham Mozes Nathan, 30 jr, geb. te Willemstad in Jan 1800, zoon van Mozes Nathan & Alida Hartog

- Eva Frank, geb. te Roosendaal op 6 Feb 1804, die huwt te Wolphaartsdijk op 24 Aug 1838, 34 jr.oud met David Lion, uit Nieuw-Vossemeer, 28 jr, zoon van Simon Lion & Esther Levie. David Lion is broer van (203)061

- Marianne Frank, geb. 5 Sep 1810 te Roosendaal, die huwt te Deventer op 23 Jun 1834 met Barend Oppenheim, geb. 13 Aug 1800 te Deventer, zoon van Abraham Levij Oppenheim & Clara Jacoba v.Aalbergen.

- Mietje Frank, geb. te Roosendaal op 10 Feb 1814, die op 5 Jun 1850 te Roosendaal huwt met Mozes Oppenheim, uit Deventer, 46 jr, zoon van Abraham Levij Oppenheim & Klara v.Aalbergen.

Over dit gezin werd nog gevonden in Roosendaal:-

'Wij parnassijns des Joodschen Genoodschap te Bergen op Zoom belooven en neemen aan om ingevalle de Burger Salomon Jacob, zijne huisvrouw Mieke Nathan, als meede hunne twee kinderen Nathan en Rachael Salomon alle binnen voorzeide Stad woonachtig, onverhooptelijk tot Armoede mochten koomen te geraaken, te zullen zorg draagen, dat de Armen casse van Roozendaal en elders waar denzelve Salomon Jacob zich met zijn huisgezin zoude willen nederzetten, wegens onderhoud en alimentatie van derzelven persoonen geindemneerd, kost en schadeloos gehouden worden.

In kennisse der waarheid hebben wij deeze met onze handteekening bekragtigd binnen Bergen op Zoom den 11e Maart 1799

H.Hartog

2020/07/12
nahum_a