Het Stenen Archief - Only completed research

[52276]

(203)036
5
Walg
Jacob
Ya'akov z.v. Benjamin
Roosje Nathan
Benjamin Jozef Walg & Maria Anna Frank
30-04-1826
23 Nissan 5586
Oosterhout
06-05-1903
9 Iyar 5663
Steenbergen
Bergen op Zoom

HIER RUST
onze vader
JACOB WALG
overl. te Steenbergen
6 Mei 5663 // 1903

 

פ"נ
יעקב בן בנימן ואלך
נפטר ביום ט' אייר
ת'ר'ס'ג' לפ"ק

 

Hier rust
Ja’akov, zoon van Benjamin Walg,
overleden op de negende dag van Iyar
5663 
Overleden: woensdag 9 Ijar 5663 = 6 mei 1903.
Geboorteakte nr. 85, gemeente Oosterhout, d.d.1-5-1826, vermeld - geboren 30 april om 9 uur voormiddags.

Overlijdensakte nr. 55, gemeente Steenbergen, d.d. 7-5-1903, vermeldt - overleden 6 mei om 7 uur namiddag.

Huwelijksakte nr. 39, gemeente Goes, d.d.16-12-1868.

Jacob is de echtgenoot van Roosje Nathan, begraven in Diemen (400) a 58-13.
Hun zoon Marcus Joseph is begraven Diemen (400) c 16-094.
Dochter Maria Anna is geboren  23-3-1870 in Steenbergen en overleden 4-8-1928 in Enschede.

Aanvullende details:-

MM: huwelijk ouders te Breda op 22 Aug 1825: Benjamin Joseph Walg, wonende te Oosterhout, geb. te Leerdam op 19 Jul 1798. zoon van Joseph Benjamin Walg, 70 jr.oud te Leerdam & wijlen Helena Josephs, en Maria Anna Frank, wonende te Breda, geboren te Ossendrecht op 10 Jun 1804, dochter van wijlen Jacob Salomon Frank & Ester Hartog, wonende te Breda.
Maria Anna Frank overlijdt te Oosterhout op 8 Jun 1828, en was geboren te Ossendrecht op 10 Jun 1804.
Benjamin Walg overlijdt te Lochem op 28 Nov 1871, 75 jr.oud, partner van Maria Anna Frank, partner van Eva Heilbron.
Jacob Salomon Frank was overleden te Ossendrecht op 17 Sep 1807 (het voor Recht van Successie gehouden Register van Overlijden van Ossendrecht, Woensdrecht, Hoogerheiden, Putte, Huibergen & Hinkebaan)
Zijn weduwe Ester Hertog, geb. te Tilburg, hertrouwde te Ossendrecht op 26 Mrt 1809 met Joseph Beerenborg, geb. te Amsterdam. [Joseph Beerenborg, Israelietisch voorzanger te Breda, overleed aldaar op 26 Dec 1855, echtg. van Helena Meijer, echtg. van Ester Hartog. Ester Hartog was al overleden op 14 Dec 1827 te Breda, 56 jr.oud, dochter van Levie Hartog & Fronika Jacobs. [Het paar Beerenborg-Hartog kreeg een zoon, ook Joseph Beerenborg genaamd, te Ossendrecht op 25 Jan 1812, die overleed te Zevenbergen op 21 Feb 1853, echtg. van Anna v.Ham].
 
Ester Hartog had ook een zoon met Jacob Salomon Frank, genaamd David Salomon Jacob Frank, geboren te Hogerheiden in 1801, die op 15 Jul 1829 te Breda huwde, 28 jr.oud met Cijntje de Winter, 22 jr, geboren te Horssen, wonende te Druten, dochter van wijlen Abraham de Winter & Helena Meijer*, winkelierster te Druten. [*Joseph Beerenborg sr. huwde in 2de echt met de wed. Helena Meijer].
 
Nathan Frank van (203)053 was op een of andere manier verwikkeld in de nalatenschap van Jacob Salomon Frank; zie notariele acte van 7 Apr 1813 voor notaris Abraham de Bosson, residerende te Wouw: consent tot royement van Nathan Salomon, koopman te Hoogerheide, der inscriptie genomen op een huis staande onder Ossendrecht, toebehoord hebbende aan Ester Hertog, weduwe van Jacob Salomon Frank, van de 16de Dec 1811.

 


2020/07/12
nahum_a