Het Stenen Archief - Only completed research

[52279]

(203)039
2
Frank
Mariana
Miriam d.v. Yitschak
Goudstikker
Mozes Goudstikker
Isaac Frank & Catharina Frank
16-09-1823
11 Tishri 5584
Bergen op Zoom
04-11-1865
15 Cheshvan 5626
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
06-11-1865//17 Cheshvan 5626
HIER RUST HET STOFFELIJK OVERSCHOT
VAN
MARIANE FRANK
ECHTGENOOTE
VAN
MOZES GOUDSTIKKER
GEBOREN TE BERGEN OP ZOOM
EN OVERLEDEN ALDAAR IN DEN
OUDERDOM VAN 42 JAREN
OP DEN 6== NOVEMBER
15 MENACHEM 5623
De overlijdensdatum is geheel onjuist.
De burgerlijke datum is 4 November en niet 6 November(6 November is de begraafdatum).Ook in de Hebr. tekst is geheel onjuist(zie opm. aldaar)


De spelling van haar naam op de geboorteakte is Mariana.
Op de overlijdensakte is het Marianna.

פ"ט
א"מ מרים בת כ' יצחק
אשת כ' משה חוידסטיקקער
נפטרה ביום ש"ק ט"ו מנחם
ונקברה ביום ב' י"ז בו
שנת ת'ר'כ'ג' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier  is geborgen
mevrouw Miriam, dochter van de ge'eerde Yitschak,
vrouw van de ge'eerde Moshe Goudstikker.
Zij overleed op de dag van de Heilige Shabbat 15 Menachem (1)
en werd begraven op maandag 17 in die maand
van het jaar 5623.(2) 
T.N.Ts.B.H.

 

(1)-De Joodse maand van overlijden is Cheshvan en niet als aangegeven.
Menachem=Menachem Av=de maand Av kan nooit in November vallen. 
(2)-Het jaar van overlijden is 5626 en niet 5623.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #155 Bergen op Zoom 16-09-1623
Uur van geboorte vier uur 's morgens

Volgens overlijdensakte Bergen op Zoom, nr.224, d.d. 6-11-1865 is Marianne Frank overleden op 4-11-1865, voormiddags om 11 uur.


De vader van Marianne Frank is begraven te  Bergen op Zoom (203)007 en haar moeder in Zierikzee (141) 04
Zij is de echtgenoot van Mozes Goudstikker, begraven Bergen op Zoom (203)038.
Zij is de moeder van (203)008
Zij is ook zuster van (202)33-04 en schoonzuster van (203)037

Huwelijk in Bergen op Zoom, d.d.28-9-1843, akte 45.

2020/07/12
nahum_a