Het Stenen Archief - Only completed research

[52280]

(203)040
4
Frank
Henderina
ongehuwd
Jacob Frank & Sara van Broek
20-03-1843
18 Adar II 5603
Breskens
31-08-1885
20 Eloel 5645
St. Maartensdijk
Bergen op Zoom
HIER RUST HET STOFFELIJK
OVERSCHOT VAN MEJUFVROUW
HENDERINA FRANK
OVERL. TE ST. MAARTENSDIJK
DEN 31 כ AUGUSTUS 1885
אלול ELOEL 5645
IN DEN JEUGDIGEN LEEFTIJD
VAN 42 JAREN
Spelling zowel op de geboorteakte als  op de overlijdensakte is Hendrina.

De Hebreeuwse letters in de tekst betekenen: 20 Eloel.
Overleden: maandag 20 Eloel 5645 = 31 augustus 1885.
ינוח בשלום על משכבו
ת נ צ ב ה
“Hij zal in vrede rusten op zijn legerstede.” (1)
T.N.Ts.B.H.
(1) -Gelicht uit "El Malee Rachamiem"-het slot van de bij de begrafenis gedeclameerde psalmen en versen.
Zie ook Jesaja 57:2.

Het is storend, dat hiervoor de mannelijke vorm werd gekozen.
Geboorteakte nr.20, gemeente Breskens-20-03-1843
[Bron:-Family Search]
(image 14 uit 307)

Overlijdensakte nr.32, gemeente Sint Maartensdijk-31-08-1885
[Bron:-wiewaswie.nl]

Henderina is dochter van Jacob Frank, begraven Middelburg-Walensingel (202) 33-04 en Sara van Broek, begraven Bergen op Zoom (203)37. 
Zij is de zuster van (203)013 & (203)025
2020/07/12
nahum_a