Het Stenen Archief - Only completed research

[52287]

(203)047
5
Frank
Salomon
Shlomo z.v. YA'akov(verm.)
Jacob Salomon Frank & Rebekka Polak
18-07-1835
21 Tamoez 5595
Wouw
01-10-1881
8 Tishri 5642
Wouw
Bergen op Zoom

HIER RUST
HET STOFFELYK OVERSCHOT
VAN
SALOMON FRANK
ZOON VAN JACOB EN
REBEKKA POLAK
GEBOREN TE WOUW
OVERLEDEN 18 10/1 81 / 56 7/  42
IN DEN OUDERDOM VAN 46 JAREN

 

De overlijdensdatum is ongewoon desalniettemin op interessante wijze genoteerd:-

1)-Burgerlijke datum 18-10//1-81 , waarbij 10 de dag en 1 de maand van overlijden is, gevlochten tussen het overlijdensjaar.

2)-Hebreeuwse datum 56-7//chet(8)-42, waarbij 7 de maand is (Tishri) , de zevende maand van het Joodse jaar gerekend vanaf de eerste maand Nissan (vlg. de Tora) en chet(8) de dag  in deze maand, ook dit gevlochten tussen het overlijdensjaar. 
הנה מטתו של שלמה
ת נ צ ב ה
“Zie, dit is het ligbed van Shlomo.” (1)
T.N.Ts.B.H.
(1) Hooglied 3:7
Geboorteakte nr. 43, gemeente Wouw, d.d. 19-7-1835, vermeld - geboren
Salomon Jacob op 18-7-1835 om 9 uur 's avonds.
[Bron:-wiewaswie.nl-ook]
Dienstplichtregister met Salomon Jacob Frank
Reg.Nr.4532-Inschrijvingsregister dienstplichtige mannen 1830-1861-Gemeentebestuur Wouw

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #73 Wouw 02-10-1881
Uur van overlijden half vijf namiddag

Salomon Frank is zoon van Jacob Frank en Rebebekka Polak, begraven in Bergen op Zoom, (203)04 en (203)05.
2020/07/16
nahum_a