Het Stenen Archief - Only completed research

[52288]

(203)048
4
Monnickendam
Veronica
Fraadche d.v. Rapha'el
Wolf Machoel
Rudolf Benjamin Wolf Machoel
Gabriel Monnickendam & Carolina de Heer
24-11-1883
24 Cheshvan 5644
Veghel
10-12-1957
17 Kislev 5718
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom

HIER RUST
VERONICA WOLF MACHOEL-
MONNICKENDAM
GEB. 24 CHESJWAN 5644 / 24 NOVEMBER 1883 TE VEGHEL
OVERL. 17 KISLEW 5718 / 10 DECEMBER 1957 TE B. O. Z.
ZIJ RUSTE IN VREDE

 

פ"ט
מ' פראהדכא בת ר' רפאל
הנו"מ ברעז
הלכה לעולמה י"ז כסלו ת'ש'י'ח
ת נ צ ב ה
Hier rust
mevrouw Fraadche, dochter van de heer Rapha'el
die werd geboren uit Brez. (*)
Zij ging naar haar Eeuwigheid op 17 Kislev 5718.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: dinsdag 17 Kislev 5718 = 10 december 1957.

(*)-Haar moeder naam was Kres en niet Brez, zoals op de steen staat.
      Kres  is een gebruikelijke Jiddisje naam, goed overeenkomend met 
      Carolina (of Christina) als vertaling.  

       Carolina/Kres de Heer is dochter van Jacob de Heer (163)351 & 
       Veronica Hertzberger (163)353(de ouders van  Veronica 
        Hertzberger zijn Andreas Hertzberger (163)288 & Frederica Weinberg
        (163)263), en Jacob de Heer is zoon van Philip
       de Heer (163)229 & Catharina Wijnberg (163)257. Deze laatste heette 
       ook weer Kres-dus zie we hier de gebruikelijke traditie van 
        naamgeving van grootmoeder op kleindochter.

      
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #166 Veghel 24-11-1883

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #356 Bergen op Zoom 10-12-1957

Huwelijksakte nr.38, gemeente Veghel, d.d. 30-10-1912.

Veronica Monnickendam is dochter van Gabriel Monnickendam en Carolina de Heer, begraven in Schijndel, (27)064 en (27)063.
Veronica Monnickendam is de echtgenote van Rudolf Benjamin Wolf Machoel, begraven Bergen op Zoom (203)049.

2020/07/16
nahum_a