Het Stenen Archief - Only completed research

[52293]

(203)053
2
Frank
Nathan
Nathan z.v. Shlomo
Sara van Broek
Salomon Frank & N.N.
ca. 1759
Frankenland, (Dld)
10-08-1847
28 Av 5607
Woensdrecht
Bergen op Zoom
12-08-1847 // 30 Av 5607
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש הישר בנדיבים אשר הלך
בדרך טובים כל מעשיו עשה
בכושר בהדבק נפשו ביושר
גופו יישן ארצה ונשמתו לגן
עדן נרצה כל מעשיו היו לשם
שמים דבק עצמו באלהים חיים
ה"ה ר' נתן בן כ"ה שלמה נפטר
ביום ג' כ"ח מנחם ונקבר ביום ה
א' דראש חדש אלול ת'ר'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man,rechtschapen onder de vrijgevigen, die de weg
der goeden bewandelde. Al zijn daden deed hij
met bekwaamheid terwijl zijn ziel zich hechtte aan rechtschapenheid.
Zijn lichaam zal in de aarde slapen en zijn ziel verlustigt zich
in de Hof van Eden. Al zijn daden waren om Hemelswille.
Hij hechtte zichzelf aan de levende God.
Dit is de heer Nathan, zoon van de ge'eerde heer Shlomo. Hij overleed
op dinsdag 28 Menachem en werd begraven op donderdag,
de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Eloel 5607. 
T.N.Ts.B.H.
Menachem=de Menachem Av=de maand Av.
(zie elders voor uitleg hierover).
Overleden: dinsdag 28 Av 5607 = 10 augustus 1847.
Begraven: donderdag 30 Av 5607 = 12 augustus 1847.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #14 Woensdrecht 10-08-1847

Behalve de overlijdensakte werd geen verder documentie getraceerd.
Echtgenoote tevens vlg. de huw.bijl. van huw.akte van zoon Salomon Nathan in 1818.

Nathan is de echtgenoot van Sara van Broek, begraven Bergen op Zoom (203)054.
Hun zoon Salomon Nathan is begraven in Bergen op Zoom(203)056.
2020/07/16
nahum_a