Het Stenen Archief - Only completed research

[52296]

(203)056
4
Frank
Salomon Nathan
Elizabeth van Broek
Nathan Salomon Frank & Sara Lazarus van Broek
08-12-1796(zie opm.)
8 Kislev 5557
Stabroek (B)
09-02-1879
16 Shevat 5639(zie opm.)
Woensdrecht
Bergen op Zoom
HIER RUST HET STOFFELIJK OVERSCHOT
VAN SALOMON NATHAN FRANK
IN LEVEN ECHTGENOOT VAN
ELIZABETH VAN BROEK
OVERLEDEN TE HOOGERHEIDEN 18 2/9 79 / 56 11/18 39
IN DEN OUDERDOM VAN 82 JAREN
De verklaring van de weergave van de overlijdensdata is de volgende:-

1)-In de breuk is de teller de maand en de noemer de dag in de maand.
     Burgerlijke datum is dus 18/ februari/9/79 = 18-02-1879.
      Joodse datum is 56//Shevat//18/39=18 Shevath 5639.
 2)-18 Shevath is echter fout en moet zijn 16 Shevath.Mogelijk is dit  per 
       abuis de begrafenisdatum  .
  3)-Het Joodse jaar begint volgens de Tenach met de maand Nissan
       (maart-april) als eerste mmand.(Het Joodse Nieuwjaar in de maand 
       Tishri(September-oktober valt in feite in de zevende maand).
        De maand van overlijden Shevath is daarom juist aangegeven als de 
        elfde maand, gerekend vanaf Nissan.

איש ההולך
תם וישר בדורותיו כל ימי חייך
לעולם הזה
פ"נ
ת נ צ ב ה
בשורה השניה לא נעשתה התאמה של כל ימי חייך כמו במקור בהגדה ל
כל ימי חייו

Een man die wandelde ingetogen en rechtschapen in al zijn generaties

Al de dagen van uw leven op deze wereld.
Hier rust.
T.N.Ts.B.H.

 

De Hebreeuwse tekst is wat vreemd geformuleerd.

De eerste regel schijnt ge'inspireerd te zijn door Genesis 6:9.
In de tweede regel is mogelijk iets terug te vinden uit de Hagada van Pesach

Overlijdensakte nr.8, gemeente Hoogerheide, d.d.10-2-1879, vermeldt - overleden 9-2-1879 om 7 uur 's morgens, wonende te Woensdrecht.

Geboorte:-
Huw.Bijl. Huw.Akte 24 Bergen op Zoom 23-07-1818.
Akte van bekendheid
(image 831 uit 1063).
De bron geeft alleen de maand en het jaar van geboorte, en dat de getuigen aanwezig waren bij de besnijdenis, echter voor de exacte geboortedatum werd geen document gevonden.
De website
"Een genealogisch en historisch verhaal vanuit het mooie Bergen op Zoom" - http://stamboombernaards.nl/tag/van-broek/ geeft 2 December als geboortedag aan, maar noemt niet de bron hiervoor.


Hij is de zoon van (203)53 & (203)54
Hij is de echtgenoot van (203)55
Hun zoon Levie is begraven Bergen op Zoom (203)066. Huwelijksakte nr.24, gemeente Bergen op Zoom, d.d.23-7-1818. 
Salomon Frank is de echtgenoot van Elizabeth van Broek, begraven Bergen op Zoom (203)055.
Zij waren neef en nicht.
Hun zoon Levie Salomon Frank is begraven Bergen op Zoom (203)066. 

Moeder in de aktes ook Sara Lazarus.
2020/07/16
nahum_a