Het Stenen Archief - Only completed research

[52298]

(203)058
3
Barendse
Betje
Cats
Jacob Cats
Israel Barendse & Roosje Wolf
18-08-1827
25 Av 5587
Middelburg
28-05-1879 (zie opm.)
6 Sivan 5639
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
30-05-1879//8 Sivan 1879(zie opm.)
HIER RUST
HET STOFFELYK OVERSCHOT
VAN BETJE BARENDSE IN LEVEN
ECHTGENOOTE VAN JACOB CATS
OVERLEDEN 30 MEI 1879 /  ו  סיון  תרלט (6 Sivan 5639)
IN DEN OUDERDOM VAN 52 JAREN
EN BEGRAVEN 1 JUNI. / ח   סיון (8 Sivan)

De Hebr.overl.datum klopt met de burgerlijke datum vlg. de overl.akte, de burgerlijke datum op de steen (30-05-1879) echter niet.Dit moet zijn 28-05-1879.
Aan te nemen is dat de Hebr.begrafenisdatum  8 Sivan 5639 tevens juist is, omdat dit na het gebruikelijke interval van twee dagen is.De burgerlijke datum is dan vrijdag 30-05-1879 en niet 1 juni, zoals de steen aangeeft.
סוף אדם למות
יזכר אלהים לטובה
פ"נ
ת נ צ ב ה
“Het einde van de mens is te sterven.” (1)
God zal ten goede gedenken.
Hier rust
T.N.Ts.B.H.
(1) Babylonische Talmoed, Traktaat Berachot 17a.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #321 Middelburg 20-08-1827
Uur van geboorte-half een 's morgens

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #139 Bergen op Zoom 28-05-1879
Uur van overlijden 's morgens 6 uur
Zij was de dochter van (203)052 uit zijn eerste huwelijk.
Zij was de zuster van (203)070.

Huwelijksakte nr.540, gemeente Rotterdam, d.d.13-8-1856.

Echtgenoot Jacob Cats is geboren 7-4-1829 in Rotterdam en overleden 23-8-1913 in Rotterdam(akte 3555).
Hun kinderen zijn :
1.Sara, geb.3-9-1858 in Rotterdam en overleden 30-7-1858 Rotterdam.
2.Roosje is begraven Bergen op Zoom, (203)009. 
2020/07/16
nahum_a