Het Stenen Archief - Only completed research

[52299]

(203)059
4
Gelder, van
Jetje
Jent d.v. Aharon
Levinson
Aron Levinson
Aron van Gelder & Leentje van Gelder
zomer 1802
Leiden (zie opm.)
20-05-1826
13 Adar 5586
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
21-05-1826 / 14 Adar 5586
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
ישרה ותמה במעשיה
עודנה יציץ פארותיה
נשאלה ללקוט שושניה
טוהר פרי מעלליה
ה"ה האשה החשובה מרת
יענט בת הר"ר אהרן המבורג
אשת כ' אהרן לעווינסאהן
נפטרה בשם טוב ליל ש"ק י"ג
אייר ושבה למנוחה י"ד אייר
שנת ת'ק'פ'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה
הר"ר  = הרב רבי
Hier rust
Rechtschapen en ingetogen in haar daden.
Terwijl haar luister  nog ontluikend was werd zij verzocht haar lelien in te zamelen,de reine vrucht van haar inspanningen(1)

Dit is de belangrijke vrouw, mevrouw
Jent, dochter van de rabbijn, rabbi Aharon Hamburg,
vrouw van de ge'eerde Aharon Levinsohn.
Zij overleed in goede naam in de nacht van de Heilige Shabbat 13
Iyar en keerde terug naar de rust op 14 Iyar
van het jaar 5586 
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze vier regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam Jent.
Overleden: Shabbath (zaterdag) 13 Adar 5586 = 20 mei 1826.
Begraven: zondag 14 Adar 5586 = 21 mei 1826.
Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte als zijnde 's Gravenhage is fout.
Haar geboorteplaats is Leiden vlg. de Huw.Bijl. van Huw.Akte #66 's Gravenhage 02-03-1825 (Akte van bekendheid)
[Bron:-Family Search-image 565 uit 3335]
Interessant is, dat in de Akte van Bekendheid als reden dat de geboorteakte niet geproduceerd kon worden  genoemd wordt de |
"ramp die deze stad in het jaar 1807 overkwam" waardoor dit document vermist raakte.
Met deze ramp wordt bedoeld de "Leidse buskruitramp" van 12 januari 1807-zie Wikipedia:- https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidse_buskruitrampGeboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden (23 jr.)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #73 Bergen op Zoom 20-05-1826
Uur van overlijden 's morgens 5 uur

Jetje is de echtgenoot van Aron Levinson, geboren 13-4-1804 in Bergen op Zoom en overleden 4-7-1845 in Woudrichem.

Huwelijksakte nr.66, gemeente Den Haag, d.d.2-3-1825.

Haar vader was vlg. de Akte van Bekendheid van haar huwelijk voorzanger in Den Haag.Waarom hij de Hebr. tekst Aharon Hamburg werd genoemd terwijl zijn familienaam Van Gelder was, kon niet achterhaald worden.

Aanvullende genealogische gegevens:-

haar vader Aron Nathan v.Gelder overleed te Den Haag op 17 Jan 1823, 82 jr.oud, geboren dus in 1740, als zoon van Nathan London [=? Landa] & Jente Liepmans. Zijn trouwen met Lea v.Gelder was te Den Haag op 3 Nov 1799: Aron Nathan uit Leiden en Lena Benedictus v.Gelder, die geboren was te Den Haag in 1777! Dit was zijn 2de echt. Hij was eerder gehuwd geweest met Sara Benjamin Cohen, overleden op 20 Jul 1799, en begraven te Leiden (200)050. Uit dat 1ste huwelijk was er een zoon Nathan Aron v.Gelder, geb. te Leiden ~1785, een halfbroer van Jetje, die tweemaal huwde: 1) te Woerden op 12 Apr 1816 met Rifje v.Wijnbergen; 2) te Den Haag op 17 Mrt 1830, 44 jr.oud, wedn. van Rifje, met Susanna v.Oven, uit Den Haag, 40 jr.oud. Aangezien Lea v.Gelder, overleden te Leiden op 23 Mei 1851, 73 jr.oud, en begraven op (200)143 een dochter was van Benedictus Ephraim v.Gelder & Vrouwtje Benjamin Cohen, die getrouwd waren te Den Haag op 2 Apr 1769, mag verondersteld worden , dat Lea een nichtje (zusters dochter) was van Aaron v.Gelders eerste vrouw. In Joodse registraties wordt Aron steeds Hamburg genaamd.

Lea v.Gelder hertrouwde te Leiden op 2 Feb 1831, 53 jr.oud met  de weduwnaar Abraham Machielse (200)113, 63 jr.oud. Hij overleed te Leiden op 5 Jan 1851, 85 jr.oud, echtg. van Leentje v.Gelderen, eerder wedn. van Eva Heijmans Hartong, uit Amterdam, waarmee hij gehuwd was te Amsterdam in 1792 (dtb 759/331). Eva Hartong was overleden te Leiden op 26 Aug 1825, begraven op (200)087.

Betr. de echtgenoot Aron Levinson: deze hertrouwde op 15 Apr 1830 te Tilburg, 26 jr.oud, wedn. Jetje v.Gelder, met Carolina v.Ham, 17 jr.oud, dochter van Joseph Gabriel v.Ham & Nanette Eliasar. Hij was een zoon van Alexander Levinson & Gonda Izak. Uit die 2de echt sproten op zijn minst drie dochters, die tot een huwelijk kwamen.


2020/07/16
nahum_a