Het Stenen Archief - Only completed research

[52309]

(203)069
5
Wolf Machoel
Jacques
Benjamin Wolf Machoel & Thea Beuth
31-12-1881
9 Tevet 5642
Bergen op Zoom
21-01-1891
13 Shevat 5651
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom

HIER RUST
HET STOFFELIJK OVERSCHOT
VAN
ONZEN ONVERGETELIJKEN LIEVELING
JACQUES WOLF
IN DEN JEUGDIGEN LEEFTIJD
VAN RUIM NEGEN JAREN
OVERLEDEN 21 JANUARI 1891 / 12 SEWATH 5651

 

פ"נ
וה' נתן וה' לקח יהי שם
ה' מבורך מעתה ועד
עולם
ת נ צ ב ה

 

Hier rust
“De Eeuwige heeft gegeven en de Eeuwige heeft genomen, de naam
van de Eeuwige zij geloofd” (1) van nu  tot in
eeuwigheid.
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Job 1:21.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #432 Bergen op Zoom 31-12-1881
Uur van geboorte 's morgens zeven uur.

Overlijdensakte nr.21, gemeente Bergen op Zoom, d.d.22-1-1819, vermeld- overleden 21 januari om 10 uur des avonds. 

Aangezien dit uur van overlijden vlg. de Joodse kalender reeds in de volgende dag valt (na zonsondergang) is de Joodse datum die van 22-01-1891, (13 Shevat 5651).
Jacques Wolf is de zoon van Benjamin Wolf Machoel en Thea Beuth, begraven Bergen op Zoom, (203)011 en (203)010.
2020/01/18
bnnch