Het Stenen Archief - Only completed research

[52310]

(203)070
4
Barendse(Barendsen)
Fannij
Israel Barendse(n) & Roosje Wolf
09-12-1828
3 Tevet 5589
Middelburg
20-06-1898
30 Sivan 5658
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
22-06-1898 // 2 Tammoez 5658
HIER RUST
HET STOFFELYK OVERSCHOT
VAN MEJUFFROUW
F. BARENDSE
OVERLEDEN 20 JUNI 1898 / תרנח סיון ל (30 Sivan 5658)
IN DEN OUDERDOM VAN 69 JAREN
EN BEGRAVEN 22 JUNI / תמוז ב (2 Tammoez)
Overleden: maandag 30 Sivan 5658 = 20 juni 1898.
Begraven: woensdag 2 Tammoez 5658 = 22 juni 1898.

ה' נתן וה' לקח יהי שם ה'
מבורך מעתה ועד עולם
פ"נ
ת נ צ ב ה

 

“De Eeuwige heeft gegeven en de Eeuwige heeft genomen, de naam van de Eeuwige
zij geloofd” (1) van nu  tot in eeuwigheid.
Hier rust
T.N.Ts.B.H.
(1) Job 1:21.
[Bron:-Family Search]
Akte #429 Middelburg 09-12-1828
uur van geboorte 8 uur in de morgen
(Familienaam vlg. deze akte Barendsen)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #133 Bergen op Zoom 20-06-1898
Uur van overlijden half vijf voormiddag.
(Familienaam vlg. deze akte Barendse)

Fanny is dochter van Israel Barendse, begraven Bergen op Zoom (203)052 en Roosje Wolf, begraven Middelburg (202)08-6. 
Zij was de zuster van (203)058.
2020/07/17
nahum_a