Het Stenen Archief - Only completed research

[52311]

(203)071
5
Kussel(s)
Judith
Sacksionie
Benjamin Simon Sacksionie
Nathan Kussel & Sara Levij
06-02-1803
14 Shevat 5563
's-Heerenberg, Gld
27-05-1894
22 Iyar 5654
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
30-05-1894//24 Iyar 5654
HIER RUST
het stoffelyk overschot
van
JUDITH KUSSELS
wede. B. S. SACKSIONIE
geb. te ’s Heerenberg
overl. 28-5-1894 / 22 אייר (Ijar) 5654
in den ouderdom van ruim
[..] jaren, begraven 30 Mei
Overleden: maandag 22 Iyar 5654 = 28 mei 1894.
Begraven: woensdag 24 Iyar 5654 = 30 mei 1894.
שמח נפש אמתך כי אלך אדני נפש אשא
פ"נ
“Verheug de ziel van uw dienstmaagd, want tot U, Eeuwige, hef ik mijn ziel op.” (1)
Hier rust
(1) Parafrase op Psalm 86:4.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Bevolkingsregister met Judith Kussels Berg op Zoom 1880
Reg.Nr.136-Pag.1-Bev.Reg. 1880-1890,deel S18


Overlijdensakte nr.104, gemeente Bergen op Zoom, d.d. 27-5-1894, vermeld - overleden - Judith Kussel op 27 mei 1894 namiddags 11 uur.
(Dit is vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag en daarom 22 Iyar 5654=
28-05-1894)

Aanvullende details:-

echtgenoot Benjamin Simon Sacksioni overlijdt te BoZ op 23 Jun  1868, 66 jr.oud, gepensioneerd rijksambtenaar.

hun huwelijk was te Amsterdam op 5 Jul 1839: Benjamin Simon Sacksioni, rijkscommies te Den Haag, 37 jr.oud, zoon van Simon & Soetje de Haas, en Judit Kussel, uit 's-Heerenberg, 36 jr.oud, dochter van Nathan Kussel & Sara Levij. [de familienaam Kussel komt van de naam Jekoetiel]

kinderen:

- Simon Benjamin Sacksionie, geb. te Putten in 1840, overlijdt te Rotterdam op 23 Mei 1911, 70 jr.oud, echtg. van Hester Benedictus.

- Sara Benjamin Sacksionie, geb. Huijbergen in 1842; huwt te BoZ op 3 Feb 1870, 27 jr.oud met Abraham Moses v.Rijk, marechaussee te paard, geb. te Grave, 39 jr.oud, zoon  van Moses Salomon v.Rijk & Grietje Schuitevoerder.

- Karel Benjamin Sacksionie, geb. 1844, ovl. te Arnhem op 30 Nov 1921, 77 jr.oud.


2020/07/17
nahum_a