Het Stenen Archief - Only completed research

[52316]

(203)076
5
Goudstikker
Jacob(Jacques)
Shmu'el Ya'kov z.v. Shlomo
Salomon Goudstikker & Roosje Cats
14-12-1881
22 Kislev 5642
Bergen op Zoom
25-08-1904
14 Eloel 5664
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
HIER RUST
JACQUES GOUDSTIKKER
geb. 14 Dec. 1881. overl. 25 Aug. 1904.
פ"נ
שלש ועשרים ימי שנותיו
מארצו הלך לארץ החיים
ונשמתו לחיי העולמים
אבותיו ומשפחתו הם לכבדו
לקץ הימים יהיה גורלו
שמואל יעקב ב"ר שלמה
ושם אמו יטלא
נפטר ב"ט י"ד אלול ת'ר'ס'ד
תהא מנוחתו כבוד
ב"ט = בשם טוב
Hier rust
Drie-en-twintig (waren) de dagen van zijn jaren.(3)
Uit zijn land ging hij naar het land der levenden
en zijn ziel naar het eeuwige leven .
Zijn voorvaderen  en zijn familie zijn tot zijn eer.
Aan het eind der dagen zal zijn bestemming zijn (1) .
Shmu’eel Ja’akov, zoon van de heer Shlomo
en de naam van zijn moeder was Jettele.
Hij overleed in goede naam op 14 Eloel 5664.
Moge zijn rustplaats in ere  zijn (2).
Regels 2 & 3 en 4 & 5  rijmen met elkaar.(twee bij twee).
De beginletters van de vijf regels vormen de naam Shmu’eel.
(1)- Zie Daniel 12:13.
(2) -Zie Jesaja 11:10.
(3)-De tekst is vreemd geformuleerd en er valt niet ondubbelzinnig uit op te maken, dat zijn leeftijd 23 jaar was.
Overleden: donderdag 14 Eloel 5664 = 25 augustus 1904.

Geboorteakte nr. 408, gemeente Bergen op Zoom, d.d. 15-12-1881, vermeld - geboren Jacob op 14 december om 7 uur des morgens.

Overlijdensakte nr. 159, gemeente Bergen op Zoom.
Jacob (Jacques) is de zoon van Salomon Goudstikker en Roosje Cats, begraven Bergen op Zoom, (203)008 en (203)009. 

De tekst is onderworpen aan het acrostichon Shmu'eel, maar hij heette in het dagelijks leven Jacob of Jacques; 

Het lijkt alsof zijn Hebreeuwse voornamen in volgorde zijn verwisseld, en het juist was geweest als dit  Ya'akov Shmu'eel was geweest in zijn Hebreeuwse patronym ipv Shmu'eel Ya'akov.
2020/01/14
bnnch