Het Stenen Archief - Only completed research

[52317]

(203)077
5
Wolf Machoel
Esther
Esther d.v. Shmu'eel
de Bruin
Joseph de Bruin
Samuel Wolf Machoel & Johanna Wijnberg
11-08-1840
12 Av 5600
Bergen op Zoom
22-03-1912
4 Nissan 5672
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
24-03-1912//6 Nissan 5672
ESTHER DE BRUIN-WOLF
GEB. 11 AUG. 1840
OVERL. 22 MAART 1912

Een dubbelgraf met haar echtgenoot (203)077a
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
על אלה אני בוכיה

ועל אמנו אסתר בת שמואל
שהלכה לעולמה ביום
ד' לחדש ניסן
ונקברה ביום ב' ו' בו
בשנת ת'ר'ע'ב' לפ"ק
ושם אמה חנה

ת נ צ ב ה
שני הפסוקים הראשונים הם במשותף עם
(203)77a
“De beminden en de lieflijken waren in hun leven en in hun sterven niet gescheiden.” (1)
“Om hen moet ik wenen.” (2)
En om onze moeder Esther, dochter van Shmu’eel
die naar haar Eeuwigheid ging op de
vierde dag van de maand Nissan
en werd begraven op maandag 6 in die maand 
in het jaar 5672 
En de naam van haar moeder was Channa.

T.N.Ts.B.H.

(1) 2 Samuel 1:23.
(2) Klaagliederen 1:16.

Overleden: vrijdag 4 Nissan 5672 = 22 maart 1912.
Begraven: zondag 6 Nissan 5672 = 24 maart 1912.


 

 


 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #177 Bergen op Zoom 12-08-1840
Uur van geboorte vijf uur namiddag.

[Bron:-Family Search]
Overleden:-
Akte #75 Bergen op Zoom 23-03-1912
Uur van overlijden namiddag half acht.

Zij was de echtgenote van (203)077a

Huwelijksakte nr. 71, gemeente Bergen op Zoom, d.d.26-12-1867.

De ouders van Esther Wolf Machoel zijn begraven in Bergen op Zoom (203)014 en (203)015.
Hun zonen Samuel en Maurits zijn begraven in Bergen op Zoom, (203)027 en (203)050.

Zij was de zuster van (203)011
2020/07/17
nahum_a