Het Stenen Archief - Only completed research

[52322]

(215)05
3
Levie(Levij)
Samuel
Jishma'eel z. v. Jechiel ha-Levi
Sara Abrahamson
Michael Jacob Levij & Lena Abrahams
1797 (zie opm.)
Didam
10-09-1878
11 Eloel 5638
Rheden
Doesburg (herbegraven Doetinchem)
ל בן יחיאל-------- 
הלוי נפטר ביום
י"א אלול תרל"ח
לפ"ק
ת נ צ ב ה
המצבה שבורה, והודבק אליה  רסיס אחר הפוך ולא מתאים 
תאריך הפטירה הוא פחות או יותר ברור, ויחד עם חלקי השם זוהה הנפטר
עם זה, יש הפרש של יממה בין תאריך הפטירה על המצבה וברישום האזרחי
כמו-כן נראה שהפרטים ברישום האזרחי הנוגעים להורי הנפטר הם מוטעים


----l zoon van Jechiel
ha-Levi (de Leviet), overleed op
11 Eloel 5638
T.N.Ts.B.H.
de steen is gebroken, en de aangeplakte scherf is ondersteboven en hoort er niet bij.
de datum van overlijden is duidelijk en tesamen met de gedeeltelijke naam, is de begravene geidentificeerd.
Met de volgende discrepanties: een verschil van een dag tussen de datum op de steen en de burgerlijke registratie, en volkomen onjuiste ouders vermeld in de burgerlijke registratie!
op 10 Sep 1878 overleed te Dieren (Rheden) Samuel Levie, 83 jr.oud, geb. te Didam, zoon van Abraham[?] Levie & Grietje[?], wedn. van Sara Abrahamson.
Aangever, Emanuel Levie, kleinzoon, 24 jr.oud, onerwijzer te Arnhem.


Sara Salomon Abramson overlijdt te Rheden op 24 Aug 1856, 63 jr.oud.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-

Geboortejaar vlg. huw.bijl. van huw.akte #12 Rheden 02-05-1821-homolugeren van akte van bekendheid van de vrederechter te Velp
(image 1011 uit 2308).
Dit jaar klopt niet met de opgegeven leeftijd bij overlijden, vlg. deze opgave zou het geboortejaar 1795 moeten zijn geweest.
De overlijdensakte heft echter veel fouten met als bron de aangevers, zodat de leeftijd bij overlijden, in deze akte genoemd, waarschijnlijk onjuist is.

hij was de vader van (215)04 & (215)11.

zijn huwelijk was te Rheden op 2 Mei 1821: Samuel Levij, koopman, 23 jr.oud, zoon van Michael Jacob Levij, koopman & Lena Abrahams, en Sara Abrahamson, 27 jr.oud, dochter van Salomon Abrahamson & Bella Cohen.
[Bron:-Family Search]
Huwelijk:-
Akte #12 Rheden 02-05-1821

Deze akte is tevens de bron voor de ouders van de overledene.

kinderen, behalve een, geb. te Rheden:
- Abraham Samuel Levie, geb. 17 Feb 1822 te Arnhem, ovl. 4 Oct 1857 te Arnhem, 35 jr.oud, echtg. Hester Emanuel Cohen; huwt te Arnhem op 31 Maart 1852, 30 jr.oud met Hester Cohen, 26 jr.oud, dochter van Emanuel Asser Cohen & Grietje Mozes. Hester Cohen hertrouwt in 1859 te Arnhem met Salomon Cohen.
- Ephraim Levie (215)11, geb. 11 Sep 1823
- Maria Levie, geb. 26 Oct 1825
- Salomon Levie (215)04, geb. 5 Aug 1827
- Beeltje Levie, geb. 30 Mei 1834, ovl. 15 Feb 1866, echtg. Joel Gosschalk
- Keetje Levie, 13 Aug 1835 - 20 Aug 1835
- Keetje Levie, geb. 25 Jun 1836, ovl. 24 Oct 1860, 24 jr.oud

2019/09/22
bnnch