Het Stenen Archief - Only completed research

[52323]

(215)06
4
Groonheim
Jet(je)
Jutte d.v.Shlomo
van Bingen
Marcus Hertz v.Bingen
Salomon Groonheim & Schoontje Sodik
18-02-1801
5 Adar 5561
Doesburg
25-02-1872
16 Adar I 5632
Doesburg
Doesburg (herbegraven Doetinchem)
פ"ט
האשה חשובה וצנועה א"ח
מרת יוטע בת כ' שלמה ז"ל
נפטרה בש"ט ביום א' ט"ז
אדר א' תרל"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

hier is geborgen
de voorname en bescheiden vrouw, de voorname mevr.
Jutte dochter van Shlomo zijn herinnering zij tot zegen
overleed met goede naam op Zondag 16
Adar I 5632
T.N.Ts.B.H.
 
op Zondag 25 Feb 1872 overleed te Doesburg Jet Salomon Groonheim, 75 jr.oud, geboren & wonende te Doesburg, wed. van Marcus Herts v.Bingen, dochter van Salomon Groonheim & Schoontje Sodik.

Bron Geboortejaar:-
regionale database Achterhoek bij Akevoth.
Vlg. deze bron was haar leeftijd bij overlijden 71 jaar en niet 75.haar huwelijk was te Doesburg op 9 Mei 1823: Marcus Herts v.Bingen, slager, zoon van Jacob Herts v.Bingen & Mientje Daniels Levij en Iet Salomon Groonheim, dochter van Salomon Groonheim & Schoontje Sodik.

Marcus Hertz v.Bingen overleed te Doesburg op 30 Oct 1850, slager, 60 jr.oud, echtg. Ietjen Salomon Groinheim.

Jetje Groonheim was de moeder van (215)28, en een tante van Benjamin Katz (215)16; haar echtg. was een broer van zijn moeder. Zij was een kleindochter van (194)032, en een nichtje (dochter van zijn vrouws zuster) van (194)008


kinderen:
- Schoontje v.Bingen, geb. Doesburg 9 Dec 1823, ovl. te Goor op 17 Dec 1898, 75 jr.oud; huwt op 17 Jun 1870 te Goor, 46 jr.oud met Levij Hartog Herschel, uit Smilde, 50 jr.oud, zoon van Hartog Levij Herschel & soetjen Arons Polak.
- Herts v.Bingen,  7 Jan 1825 - 19 Jun 1826, 1 jr.oud
- Rosetta v.Bingen, geb. 14 Jun 1826; huwt te Amsterdam op 6 Jun 1860, 22 jr.oud met Godslag Benjamin Jolofs, venter, uit Naarden, 39 jr, zoon van Benjamin Hartog Jolofs & Maria Samuel.
- Herts v.Bingen, geb. 30 Mei 1828, ovl. 24 Oct 1894 Doesburg, 66 jr.oud, slager.
- Wilhelmina v.Bingen, 8 Dec 1829 - 3 Feb 1830
- Sodok v.Bingen (215)28, geb. 11 Dec 1830, ovl. 19 Maart 1891, 60 jr.oud, koopman; huwt op 21 Mei 1858, 27 jr.oud, slager, te Renkum met Sophia Wertheim (215)19, 25 jr, dochter van Samuel Wertheim & Mietje Cohen.
- Jacob v.Bingen, geb. 1837, ovl. Doesburg 25 Sep 1903, vleeshouwer, 66 jr.oud.
- Daniel v.Bingen, geb. 24 Dec 1839
- levenloos kind 24 Dec 1839

haar vader Salomon Groonheim huwde als weduwnaar op 11 Jun 1813 te Doesburg, 52 jr.oud, geboren te Teilheim, groothertogdom Wurzburg op 21 Apr 1761, wedn. van Schoontje Sodig Salomon, zoon van Goedman Groonheim & Vroutje Jiddel, met Betje Moses Nias, geb. te Zwolle in Juni 1786, 27 jr.oud, dochter van Moses Isac Nias & Hetselina Isac.

uit de ingeleverde documenten bij dit huwelijk blijkt ook,
dat Schoontje Sodig Salomon op 15 Apr 1805 te Doesburg is overleden.
Zij was een dochter van Sodik Salomon Marcus (194)032 & Malke Moses Prins.
2019/09/22
bnnch