Het Stenen Archief - Only completed research

[52324]

(215)07
5
Levie
Salomon
Shmu'eel z.v. Nathan
Racheltje Bierschenk
Nathan Philip Levie & Rika Salomons
18-04-1824
20 Nissan 5584
Liebenau, Duitsland
06-05-1879
13 Iyar 5639
Dieren (Rheden)
Doesburg (herbegraven Doetinchem)
07-05-1879//14 Iyar 5639
פ"נ
כ' שמואל בן כ' נתן
נפטר אור ליום ג' י"ג אייר
ונקבר יום ד' י"ד בו
תרל"ט לפ"ק
תנצבה
 
hier rust
Shmu'eel zoon van Nathan
overleed aan de vooravond van Dinsdag 13 Iyar
en werd begraven op Woensdag de 14de daarvan
5639
T.N.Ts.B.H.
op Dinsdag 6 Mei 1879 overleed te Dieren Salomon Levie, koopman, geb. te Liebenau in Duitsland, wonende te Dieren, 55 jr.oud, echtg. van Racheltje Bierschenk, zoon van wijlen de echtelieden Nathan Philip Levie & Rika Salomons, wiens laatste woonplaats en beroep ombekend zijn aan de aangevers.
Aangever: Izak Levie, zoon , 34 jr.oud, koopman.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #96 Rheden 06-05-1879

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl.Huw.Akte #44 Dieren 04-07-1855
Certificaat Nationale Militie 13-01-1854 
(Image 2324 uit 2355)

zijn huwelijk was te Rheden op 4 Jul 1855: Salomon Levie, koopman, 31 jr.oud, zoon van Nathan Philip Levie & Rika Salomons, en Racheltje (*)Bierschenk, 32 jr.oud, dochter van Abraham Jacob Bierschenk & Wikje Beerents.
drie kinderen worden bij de echt gewettigd
(*)-Op zijn overlijdensakte Rikaeltje.

kinderen:
- Izak Levie, geb. Rheden 10 Dec 1845, ovl. te Dieren op 24 Dec 1936, 91 jr.oud, wedn. Jetje Schoonhoed; huwt te Rheden op 1 Jun 1871, koopman, 25 jr.oud met Jutha Schoonhoed, 21 jr.oud, dochter van Salomon Schoonhoed & Kaatje Garsoni.
- Lizette Levie, geb. 1849; huwt te Rheden op 23 Mei 1877, 27 jr.oud met Jacob Hollander, tandmeester, 25 jr, zoon van Jacob Hollander, tandmeester & Roosje Hartog Fritman.
- Nathan Levie, geb. Groningen 31 Jul 1852 ; huwt te Rheden op 29 Apr 1875, koopman, 22 jr.oud met Grietje Cohen, 32 jr.oud, dochter van Hijman Levie Cohen & Saartje Jacob de Vries. 
- levenloze dochter op 8 Jun 1856
- Levie Levie, geb. 1 Dec 1857
- Rebekka Levie, geb. 6 Oct 1862, ovl. te Rheden op 14 Dec 1902, 37[?] jr.oud; huwt te Rheden op 3 Maart 1887, 24 jr.oud met Lion Leeraar, koopman, 24 jr, zoon van Isaak Leeraar & Saartjen ten Beek.

echtgenote Coosje[!] Bierschenk overleed te Dieren op 28 Feb 1893, 79[?] jr.oud, weduwe van Salomon Levie. Zij was geboren te Leeuwarden op 24 Nov 1822.

2019/09/22
bnnch