Het Stenen Archief - Only completed research

[52337]

(215)20
5
Gelder,van
Lijzer
Eliezer z. v. Abraham ha-Levi
1) Sara Cohen, 2) Catho v.Tijn
Abraham Lijser v.Gelder & Johanna Brounsberg
24-12-1833
12 Tevet 5594
Bemmel (Lingewaard)
16-12-1905
18 Kislev 5666
Doesburg
Doesburg (herbegraven Doetinchem)
Hier Rust
LIJZER van GELDER
Overl. 17 Dec. 5666
hij overleed op de uitgaande Shabbat om 11 uur s'avonds, voor  middernacht en dus op 16 Dec,   en niet als aangegeven op de steen. 
(In de Hebreeuwse tekst is het eveneens onjuist)

ציון לנפש
במוצאי מנוחה הלך למנוחה
אליעזר בן אברהם הלוי פאן געלדער
ושם אמו חוה
אשר היה בחייו פרנס ומנהיג לק"ק דוסבארג
הלך לעולמו
י"ט כסלו תרס"ו לפ"ר
ת נ צ ב ה

vermelding ener ziel
op de uitgaande rustdag [Shabbat] ging ter ruste
Eliezer zoon van Avraham ha-Levi (de leviet) van Gelder
en zijn moeders naam was Chava
die bij leven parnas en leider van de heilige gemeente Doesburg was
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op 19 Kislev 5666
T.N.Ts.B.H.
hij overleed op de uitgaande Shabbat om 11 uur s'avonds, voor  middernacht en dus op 16 Dec, zijnde 18 Kislev  en niet als aangegeven op de steen. 
(In de Nederlandse tekst is het eveneens onjuist)
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #90 Bemmel 24-12-1833

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #79 Doesburg 18-12-1905Lijzer v.Gelder overleed op 16 Dec 1905 te Doesburg, koopman, geb. te Bemmel, 71 jr.oud, zoon van Abraham Lijser v.Gelder, laatst gewoond hebbende te Nijmegen & Johanna Brounsberg, laatst gewoond hebbende te Steenwijk, wedn. van Sara Cohen, echtg. van Catho v.Tijn.


echtgenoot in 1ste echt van (215)21 en in zijn 2de echt van (215)17

zijn 1ste huwelijk was te Aalten op 16 Feb 1865: Lijze(r) v.Gelder, slager, 31 jr.oud, zoon van Abraham Lijze(r) v.Gelder & Johanna Brounsberg, en Sara Cohen, 30 jr.oud, dochter van Jacob Casper Cohen & Scheune Simon Schaap.

zijn 2de huwelijk was te Maarsseveen op 10 Oct 1890: Lijzer v.Gelder, uit Bemmel, 56 jr.oud, (wedn. van Sara Cohen), zoon van Abraham Lijzer v.Gelder & Johanna Brounsberg, en Catho v.Tijn, uit Maarsseveen, 43 jr.oud, dochter van Joseph Samuel v.Tijn & Rachel Thobias Tal.

zijn 1ste echtgenote, Sara Cohen, overleed te Doesburg op 11 Maart 1889, 54 jr.oud, dochter van Jacob Cohen & Schoontje Schaap, manufacturiers.

zijn ouders huwden te Bemmel op 18 Oct 1833: Abraham Leijzer v.Gelder, koopman, zoon van Leijzer Philip v.Gelder & Amalia Casper Cohen, en Joanna Brounsberg, winkelierster, dochter van Hendrik Brounsberg & Mariaantje Levij, wed. van Abraham Casper Cohen. Het lijkt dat zij eerder (op 7 Dec 1827) gehuwd was met een oom van de huidige bruidegom, een broer van zijn moeder, die overleed op 5 Jul 1832 te Bemmel.


kinderen uit de 1ste echt:
te Aalten:
- Abraham Lijzer v.Gelder, geb. 12 Sep 1865; huwt te Amsterdam op 27 Jul 1916, handelsreiziger, 50 jr.oud met Cornelia Berdina v.d.Voort, uit Rotterdam, 35 jr.oud
- Jacob Lijzer v.Gelder, geb. 12 Oct 1867; huwt te Veenendaal op 12 Feb 1897, 29 jr.oud met Alida v.Creveld, uit Veenendaal, 27 jr, dochter van Abraham v.Creveld & Sophia de Schaap
- Schoontje v.Gelder, 1870 - 20 Maart 1874 te Doesburg, 3 jr.oud
te Doesburg:
- Caspar Lijzer v.Gelder, geb. 4 Jan 1873; huwt te Amsterdam op 29 Dec 1904, koopman, 31 jr.oud met Antoinette v.d.Bergh, uit Amsterdam, 31 jr, dochter van Heijman v.d.Bergh & Jetta Salomons
- Dina v.Gelder, geb. 23 Maart 1875; huwt te Doesburg op 3 Jan 1905, met David Wolf, 23 jr, zoon van Salomon Wolf, brigadier recherche & Sara v.Gelder
- Salomon v.Gelder, geb. 1 Aug 1877
2019/09/22
bnnch