Het Stenen Archief - Only completed research

[52339]

(215)21
5
Cohen
Sara
Sara d. v. Jacob ha-Cohen
van Gelder
Lijzer v.Gelder
Jacob Casper Cohen & Schoontje-Scheune Simon Schaap
01-06-1834
23 Iyar 5594
Aalten
11-03-1889
8 Adar II 5649
Doesburg
Doesburg (herbegraven Doetinchem)
Rustplaats van Sara van Gelder-Cohen
פ"ט
אשה יראת ה'  גומלת חסד
ונזר לבעלה עטרת ביתה
מרת שרה בת כ' יעקב הכהן
אשת כ' אליעזר הלוי
פאן געלדער
ושם אמה שינא
הלכה לעולמה ח' אדר שני
שנת תרמ"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה

hier is geborgen
een godvrezende vrouw die liefdadigheid bedrijft
en kroon van haar man, diadeem van haar zoons
mevr. Sara dochter van Jacob ha-Cohen(de Priester)
echtgenote van Eliezer ha-Levi
van Gelder
en haar moeders naam was Sjeine
ging naar haar Eeuwige Wereld  op 8 Adar II
van het jaar 5649
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #60 Aalten 02-06-1834

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #20 Doesburg 11-03-1889

Sara Cohen, overleed te Doesburg op 11 Maart 1889, 54 jr.oud, dochter van Jacob Cohen & Schoontje Schaap, manufacturiers, echtg. van Lijzer v.Gelder.


echtgenote  van (215)19 in diens 1ste echt, schoonzuster van Saartjen de Groote (215)23, zuster van haar echtgenoot. 

haar huwelijk was te Aalten op 16 Feb 1865: Lijze(r) v.Gelder, slager, 31 jr.oud, zoon van Abraham Lijze(r) v.Gelder & Johanna Brounsberg, en Sara Cohen, 30 jr.oud, dochter van Jacob Casper Cohen & Scheune Simon Schaap.het lijkt dat de partners aan elkaar geparenteerd waren; aan beide kanten komt de naam Casper Cohen voor bij de voorouders

.


haar kinderen:
te Aalten:
- Abraham Lijzer v.Gelder, geb. 12 Sep 1865; huwt te Amsterdam op 27 Jul 1916, handelsreiziger, 50 jr.oud met Cornelia Berdina v.d.Voort, uit Rotterdam, 35 jr.oud
- Jacob Lijzer v.Gelder, geb. 12 Oct 1867; huwt te Veenendaal op 12 Feb 1897, 29 jr.oud met Alida v.Creveld, uit Veenendaal, 27 jr, dochter van Abraham v.Creveld & Sophia de Schaap
- Schoontje v.Gelder, 1870 - 20 Maart 1874 te Doesburg, 3 jr.oud
te Doesburg:
- Caspar Lijzer v.Gelder, geb. 4 Jan 1873; huwt te Amsterdam op 29 Dec 1904, koopman, 31 jr.oud met Antoinette v.d.Bergh, uit Amsterdam, 31 jr, dochter van Heijman v.d.Bergh & Jetta Salomons
- Dina v.Gelder, geb. 23 Maart 1875; huwt te Doesburg op 3 Jan 1905, met David Wolf, 23 jr, zoon van Salomon Wolf, brigadier recherche & Sara v.Gelder
- Salomon v.Gelder, geb. 1 Aug 1877
2019/09/22
bnnch