Het Stenen Archief - Only completed research

[52497]

(210)1-01
5
Jakobs
Mathilda Hillegonda
Malka Batsheva d.v. Moshe (verm.)
Jakobs
Israel Salomon Jakobs
Mozes Jakobs & Rachel Liefman Muller
18-04-1871
17 Nissan 5631
Sleen
08-11-1933
20 Cheshvan 5694
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
10-11-1933//21 Cheshvan 5694
 Hier rust mijn lieve vrouw
Mathilda Hillegonda
JAKOBS
Echtgenoote van
L.JAKOBS
Overleden 20 Chesjwan // 8 Nov. 5691
in den ouderdom van 82 jaar

Z.R.I.V.


פ"ט
אשה צנועה וחסידה
אשר לבה מלאה מיארת ה
היתה משען לבעלה
והביאה צדקה לעניים
ושמה מלכה בת שבע
עלתה למרום ביום ד' כ' חשון
ונקברה בעש"ק לשנת תרצ"ד לפ"ק

ת נ צ ב ה

hier is geborgen
een bescheiden en vrome vrouw
wier  hart was vol was van Godvruchtigheid
zij was een steunpilaar voor haar echtgenoot
en bracht liefdadigheid naar de armen
en haar naam was Malka Batsheva
zij steeg Omhoog op Woensdag 20 Cheshvan
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) van het jaar 5694
T.N.Ts.B.H.
oudste kind van (210)1-02 uit zijn 1ste echt.

haar echtgenoot Israel Salomon Jakobs, zoon van (210)2-3, kwam om in Auschwitz op 1 Oct 1942.

Mathilda Hillegonda Jakobs overleed te Emmen op 8 Nov 1933, geb. te Sleen, 62 jr.oud, echtg. van Israel Salomon Jakobs.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #349 Emmen 09-11-1933
uur van overlijden namiddag half zeven
(omdat dit uur van overlijden in dit jaarsgetijde reeds na zonsondergang was en dus de nieuwe dag vlg. de Joodse kalender, is de Hebr. overl. datum 20 Cheshvan, die van donderdag 9 november.De Hebr.tekst geeft desalniettemin de weekdag woensdag aan (indien juist ontcijferd)).


Zij was geboren te Sleen op 18 Apr 1871 als dochter van Mozes Jakobs, koopman, 27 jr.oud & Rachel Liefman Muller.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #27 Sleen 18-04-1871
Uur van geboorte 's morgens negen uur.haar huwelijk was te Emmen op 3 Mei 1904: Israel Salomon Jakobs, koopman, uit Sleen, 28 jr.oud, zoon van Izaak Israel Jakobs & Marianne v.Essen, en Mathilda Hillegonda Jakobs, uit Sleen, 33 jr.oud, dochter van Mozes Jakobs & Rachel Liefman Muller. 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte 83 Emmen 03-05-1904

2020/07/21
bnnch