Het Stenen Archief - Only completed research

[52498]

`(210)1-02
5
Jakobs
Mozes
Avraham Moshe z.v. Ja'acov
1) Rachel Liefman Muller- 2) Sara Cracau
Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt
20-06-1843
22 Sivan 5603
Sleen
12-12-1930
23 Kislev 5691
Coevorden
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
MOZES JAKOBS
weduwnaar van
SAARTJE CRACAU
overl. 23 Kislew//12 Dec. 5691
ואברהם משה שב למקמו
פ"נ
איש ענו מאד עשה
צדקה בסתר אברהם משה
בן יעקב ושם אמו
זיהס נפטר בשם טוב
כ"ג כסלו תרצ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
en Avraham Moshe keerde naar zijn plaats terug
hier rust
een zeer bescheiden man  die in het verborgene liefdadigheid pleegde
Avraham Moshe 
zoon van Ya'acov en zijn moeders naam was
Zies, overleed met goede naam 
op 23 Kislev 5691
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Genesis 18:33 echter in oorsprong 
"en Avraham keerde naar zijn plaats terug."
Hier aangepast aan zijn volle naam door Moshe eraan toe te voegen hetgeen natuurlijk niet in het origineel staat.
Mozes Jakobs, geb. te Sleen overleed te Coevorden op 12 Dec 1930, 87 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d. Vegt, echtg. van Rachel Muller, echtg. van Saartje Cracau.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #73 Coevorden 15-12-1930
Uur van overlijden namiddag 11 uur.
(omdat dit uur na zonsondergang was, is de Hebr. datum die van de volgende dag, omdat vlg. de Joodse kalender die reeds was ingegaan).

hij was geboren te Sleen op 20 Jun 1843 als zoon van Jakob Israel Jakobs, 25 jr.oud & Susanna v.d. Vegt.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #20 Sleen 20-06-1843
Uur van geboorte drie uur 's nachts.
echtgenoot in zijn 2de echt van (210)1-03, broer van (210)1-05 & (210)2-3

zijn 1ste huwelijk was te Diepenheim op 18 Mei 1870: Mozes Jakobs, koopman, uit Sleen, 26 jr.oud en Rachel Liefman Muller, uit Diepenheim, 27 jr.oud, dochter van Liefman Samuel Muller & Aaltjen Paggerach.

Rachel Muller, geb. 3 Nov 1842 te Diepenheim, overlijdt te Zweeloo op 7 Oct 1876, 33 jr.oud, dochter van Liefman Samuel Muller & Aaltje Pachrag, echtg. van Mozes Jakobs.

zijn 2de echt was te Zweeloo op 15 Dec 1881: Mozes Jakobs, uit Sleen, 38 jr.oud en Sara Cracau, dienstmeid, uit Diepenheim, 26 jr.oud, dochter van Abraham Joseph Cracau & Catharina v.d.Linde.


kinderen:
- Mathilda Hillegonda Jakobs (210)1-01, geb. Sleen 18 Apr 1871
- Aaltje Jakobs, geb. Sleen 4 Jun 1872; huwt te Zweeloo op 22 Aug 1905, 33 jr.oud met Levie v.Blijdestijn, uit Waardenburg, 38 jr.oud.
- Jakob Israel Jakobs, geb. Sleen 31 Dec 1873, omgekomen te Auschwitz op 26 Jan 1943; huwt te Coevorden op 16 Mei 1907, 33 jr.oud, wonend te Zweeloo, met Ester v.d.Vegt, uit Coevorden, 35 jr.oud, dochter van Mozes v.d.Vegt & Saartje Meiboom.
- Levi/Louwi Jakobs, 6 Sep 1875 - 2 Jul 1877

uit 2de echt:
- Susanna Jakobs, geb. Zweeloo op 28 Jan 1882
2020/07/21
bnnch