Het Stenen Archief - Only completed research

[52500]

(210)1-04
5
Jakobs
Jetje
Jettele d.v. Nachum
Jakobs
Israel Jakobs
Nachem Israel Jakobs & Margien v.d.Vegt
21-12-1859
12 Tevet 5616
Zwartsluis
23-02-1940
14 Adar I 5700
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
25-02-1940//16 Adar I 5700
Hier Rust
JETJE JAKOBS
Weduwe van 
ISRAEL JAKOBS
Overleden 14 Adar//23 Februari 5700
אשת חיל מי ימצא
פ"ט
אשה יקרה מובחרת בכל מדה ישרה
יטלא בת נחום יאקבס
ושם אמה מלכה
אלמנת ישראל בן יעקב יאקבס
שהלכה לעולמה בערב ש"ק
י"ד אדר א' ונקברה 
ביום א' ט"ז אדר א' ת"ש לפ"ק
ת נ צ ב ה
een flinke vrouw, wie kan haar vinden
hier is geborgen
een dierbare vrouw, uitblinkend in alle rechtschapen eigenschappen
Jettele dochter van Nachum Jakobs
en haar moeders naam was Malka
weduwe van Israel zoon van Jacob Jakobs
zij ging naar haar Eeuwige Wereld in de avond * van de Heilige Shabbath 14 Adar I en werd begraven op
zondag 16 Adar I 5700
T.N.Ts.B.H.
Het is mogelijk dat het derde woord in de de eerste regel wegens verslijting niet juist is ontcijferd

De bovenspreuk is uit Spreuken 31:10

* Vlg. het uur van overlijden was it geen avond meer maar 's nachts na middernacht.Jetje Jakobs weduwe van Israel Jakobs, geb. te Zwartsluis, overleed te Emmen, 80 jr.oud, op 23 Feb 1940, dochter van Nachem Israel Jakobs & Margien v.d.Vegt, echtg. van Israel Jakobs.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #107 Emmen 23-02-1940
Uur van overlijden dertien en half uur.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #156 Zwartsluis 22-12-1859
Uur van geboorte 1 uur 's middags.

kinderen geboren te Sleen:
- Jakob Nachem Jakobs, geb. 16 Oct 1887, omgekomen te Auschwitz op 8 Oct 1942; huwt op 20 Jun 1914 te Leeuwarden, 26 jr.oud met Betje Cohen, uit Leeuwarden, 28 jr.oud, dochter van Abraham Cohen & Rebekka v.Leer.
- Margien Jakobs, geb. 24 Maart 1889, omgekomen te Auschwitz op 26 Oct 1942
- Susanna Jakobs, geb. 3 Jun 1892, ovl. te Apeldoorn op 11 Apr 1941, 48 jr.oud.
- Mathilda Hillegonda Jakobs, geb. 8 Maart 1894, omgekomen te Auschwitz op 26 Oct 1942.
echtgenote van (210)1-05

haar huwelijk was te Zwartsluis op 15 Jun 1886: Israel Jakobs, uit Sleen, 33 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt, en Jetje Jakobs, uit Zwartsluis, 26 jr.oud, dochter van Nachem Israel Jakobs & Margien v.d.Vegt.


2020/07/21
bnnch