Het Stenen Archief - Only completed research

[52501]

(210)1-05
5
Jakobs
Israel
Yisrael z.v. Ya'acov
Jetje Jakobs
Jakob Israel Jacobs & Susanna v.d.Vegt
27-10-1852
14 Cheshvan 5613
Sleen
19-12-1918
16 Tevet 5679
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
22-12-1918// 19 Tevet 5679
Hier Rust
ISREAL JAKOBS
Echtgenoot van
Jetje Jakobs
Overleden 16 Tebeth//19 December 5679
ויקרבו ימי ישראל למות
פ"ט
איש תם וישר ומלא יראת אלהים
ישראל בן יעקב יאקבס
ושם אמו דבורה דינה זיס 
בעל יטלא יאקבס
'שהלך לעולמו אור ליום ה
ט"ו טבת ונקבר ביום א' י"ט טבת
תרע"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
en de dagen van Yisrael naderden om te sterven
hier is geborgen
een ingetogen en rechtschapen man, vol Godvrezendheid
Jisra'el zoon van Ja'acov Jakobs
en zijn moeders naam was Debora Dina Zies
echtgenoot van Jettele Jakobs
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in de nacht van Donderdag
16 Teveth en werd begraven op Zondag 19 Teveth
5679
T.N.Ts.B.H.
 
De bovenspreuk is uit Genesis 47:29

In dit geval is vlg. het uur van overlijden:-אור ל = in de nacht van.
op 19 Dec 1918 overleed te Emmen Israel Jakobs, uit Sleen, 66 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt, echtg. van Jetje Jakobs.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #889 Emmen 19-12-1918
Uur van overlijden voormiddag 5 uur.

Hij was geboren te Sleen op 27 Oct 1852.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #33 Sleen 28-10-1952
Uur van geboorte vijf uur 's morgenshij was de echtgenoot van (210)1-04, en een broer van Izaak Israel Jakobs (210)2-3, geb. 18 Jan 1849 (schoonvader van (210)1-01) en van Mozes Jakobs (210)1-02, geb. 20 Jun 1843 (vader van (210)1-01).

zijn huwelijk was te Zwartsluis op 15 Jun 1886: Israel Jakobs, uit Sleen, 33 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt, en Jetje Jakobs, uit Zwartsluis, 26 jr.oud, dochter van Nachem Israel Jakobs & Margien v.d.Vegt. 

kinderen geboren te Sleen:
- Jakob Nachem Jakobs, geb. 16 Oct 1887, omgekomen te Auschwitz op 8 Oct 1942; huwt op 20 Jun 1914 te Leeuwarden, 26 jr.oud met Betje Cohen, uit Leeuwarden, 28 jr.oud, dochter van Abraham Cohen & Rebekka v.Leer.
- Margien Jakobs, geb. 24 Maart 1889, omgekomen te Auschwitz op 26 Oct 1942
- Susanna Jakobs, geb. 3 Jun 1892, ovl. te Apeldoorn op 11 Apr 1941, 48 jr.oud.
- Mathilda Hillegonda Jakobs, geb. 8 Maart 1894, omgekomen te Auschwitz op 26 Oct 1942.
2020/07/25
bnnch