Het Stenen Archief - Only completed research

[52505]

(210)1-09
5
Stern
Betje
Tilla d.v. Yehuda
Kropveld
Abraham(Abram) Kropveld
Levie Philip Stern & Eva Bierman
06-06-1853
29 Iyar 5613
Diphoorn(Sleen)
03-02-1934 (zie opm.)
18 Shevat 5694
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
Onze lieve moeder
BETJE KROPVELD-STERN
Weduwe van
ABRAHAM KROPVELD
Overl. 18 Sjewat// 5 Febr. 5694
In den ouderdom
Van ruim 80 jaar
Z.R.I.V.

והאבן הזאת
אשר הקימו ילדיה
מכירי טובה
יהיה זכרון לאמם
מ' טילא בת יהודה
ושם אמה חוה
נפטרה בש"ק
ח"י שבט תרצ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה 
en deze steen
die haar kinderen oprichtten
in dankbaarheid
zal een  herinnering aan hun moeder zijn
mevr. Tilla dochter van Yehuda
en haar moeders naam was Chava
Zij overleed op de Heilige Shabbath 
18 Shevat 5694

T.N.Ts.B.H.
 
de op de steen aangegeven burgerlijke ovl.datum van 5 Feb is onjuist; Shabbat 18 Shevat was op 3 Feb, zoals ook geregistreerd bij de burgerlijke stand. 
Betje Stern overleed te Emmen op 3 Feb 1934, geb. te Sleen, 80 jr,oud, dochter van Levie Philips Stern & Eva Bierman, weduwe van Abraham Kropveld.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #46 Emmen 05-02-1934
Uur van overlijden namiddag half een.

zij was geboren te Sleen op 6 Jun 1853
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #24 Sleen 07-06-1853
Uur van geboorte 's avonds 7 uur.


haar huwelijk was te Sleen op 31 Mei 1881: Abraham Kropveld, uit Hoogeveen, 27 jr.oud, zoon van Jakob Kropveld & Rebecca Cohen, en Betje Stern, uit Sleen, 27 jr.oud, dochter van Levie Philip Stern & Eva Bierman.

Abraham Kropveld, geb. te Hoogeveen op 8 Feb 1854, overleed te Emmen op 11 Jun 1894, 40 jr. & 4 mnd.oud, koopman, echtg. van Betje Stern. 

kinderen, geboren te Emmen:
- Rebekka Kropveld, geb. 4 Mei 1882, ovl. te Almelo op 14 Jun 1928, 46 jr.oud; huwt te Sleen op 27 Oct 1911, 29 jr.oud met Isedoor de Beer, uit Winschoten, 30 jr.oud, wonend te Almelo, zoon van Lazarus de Beer & Eva Engers.
- Eva Kropveld (210)3-03, geb. 28 Jan 1884, ovl. te Emmen op 26 Dec 1934, koopvrouw, 50 jr.oud.
- Saartje Kropveld (210)2-2, geb. 11 Nov 1885, ovl. op 12 Apr 1941 te Emmen, 55 jr.oud.
- Levie Kropveld, 22 Oct 1887 - 15 Jun 1888, 7 mnd.oud
- Levie Kropveld, geb. 1 Apr 1892, omgekomen te Auschwitz op 28 Feb 1943.
- Philip Kropveld, geb. 24 Feb 1894, omgekomen te Schoeppenitz op 31 Oct 1943; huwt te Emmen op 8 Apr 1922, veehandelaar, 28 jr.oud met Suzanna ten Brink, uit Emmen, 28 jr.oud, dochter van Levie ten Brink & Marchien Khan. Een zoontje Abraham Kropveld, geb. Hoogeveen op 22 Jan 1929, komt om in Auschwitz op 5 Oct 1942.
- Jakob Kropveld, geb. 2 Oct 1889, omgekomen te Auschwitz op 22 Oct 1942; huwt te Noordbroek op 17 Dec 1931, 42 jr.oud, manufacturier, met Amalia Dalsheim, uit Noordbroek, 33 jr.oud, dochter van Heijman Dalsheim & Leah Heilbrunn.
2020/07/25
bnnch