Het Stenen Archief - Only completed research

[52506]

(210)1-10
5
Katz(Kats)
Mozes
Moshe z.v. David
Roosje de Metz
David Katz & Wilmina Mozes
11-08-1867
10 Av 5627
Zweeloo
30-05-1918
19 Sivan 5678
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
MOZES KATs.
Overleden 19 Siewan//30 Mei 5678
Oud ruim 50 jaren.
H.R.I.V.
ראשון לציונים
ומשה עלה
פ"נ
איש תם וישר
אהב בוראו ומצותיו עשה
כ' משה בן כ' דוד קאץ
ושם אמו מנדלא
'הלך לעולמו ביום ה
י"ט סיון שנת תרע"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה
de eerste van de grafstenen (*)
en Moshe steeg naar boven

hier rust
een ingetogen en rechtschapen man 
die van zijn Schepper hield en zijn geboden uitvoerde
De ge'eerde Moshe zoon van de ge'eerde David Katz
en zijn moeders naam was Mindele
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld  op Donderdag
19 Sivan van het jaar 5678
T.N.Ts.B.H.

Bovenspreuk-eerste regel:-deze kan verschillende betekenissen hebben maar wijst er vermoedelijk op dat dit de eerste en oudste grafsteen op deze begraafplaats is, wat overeenkomt met de gegevens in het Stenen Archief.Alle andere stenen zijn van latere datum.Tsioen in de betekenis van grafsteen/herdenkingssteen.
tweede regel:-Exodus 19:3

de naam van de overledene in de burgerlijke registraties is Katz met een z, en niet als op de steen aangegeven.
Het is vreemd dat bij zijn broer Berend (210)1-6 de naam in  de aktes gespeld is als Kats en dus in overeenswtemming met de steen.
Mozes Katz overleed te Emmen op 30 Mei 1918, ruim 50 jr.oud, echtg. van Roosje de Metz, geb. te Zweeloo, zoon van David Katz & Wilmina Mozes.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #201 Emmen 31-05-1918
Uur van overlijden 's middags twaalf uur.

Hij was geboren te Zweeloo op 11 Aug 1867.
[Bron;-wiewaswie.nl]
Akte #27 Zweeloo 13-08-1867
Uur van geboorte 's avonds zes uur


Hij was een broer van (210)2-6


zijn huwelijk was te Leeuwarden op 31 Maart 1913: Mozes Katz, uit Zweeloo, koopman, 56 jr.oud, en Roosje de Metz, uit Dokkum, 42 jr.oud, dochter van Andries de Metz & Saakje Cohen.
Roosje de Metz was geboren op 15 Dec 1870.
Zij hertrouwt te Almelo op 18 Feb 1920, 49 jr.oud met Julius Visser, keurmeester, uit Deventer, 54 jr.oud, zoon van Louis Visser & Carolina Wolff. Hij wedn. van Dorothea Koetser; zij wed. van Mozes Katz.

hij was een zwager van (210)2-5, een broer van haar echtgenoot.
2020/07/21
bnnch