Het Stenen Archief - Only completed research

[52509]

(210)2-3
5
Jakobs
Izaak Israel
Yitschak z. v. Ya'acov
Mariane(Marianne) v.Essen
Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt
18-01-1849
25 Tevet 5609
Sleen
30-03-1938
27 Adar II 5698
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Rustplaats van
IZAAK ISRAEL JAKOBS,.Jzn
Echtgenoot van 
Marianne van Essen
Overleden 27 Adar II//30 Maart 5698
Oud 89 Jaar
ואת בריתי אקים את יצחק
פ"נ
האיש החשוב והיקר
אשר עסק בצרכי צבור
באמונה זה כמה שנים
פו"מ ר' יצחק בן ר' יעקב
ושם אמו דבורה דינה זיס
הלך לעולמו כ"ז אדר ב' תרח"צ לפ"ק
ת נ צ ב ה

mijn verbond zal ik aangaan met Jitschak
hier rust
de voorname en dierbare man
die zich in trouw bezig hield met de behoeften van de gemeente
gedurende enige jaren
parnas en leider de heer Jitschak zoon van de heer Ja'acov
en zijn moeders naam was Debora Dina Zies
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op 27 Adar II van 5698
T.N.Ts.B.H.
 
In het woord dat de cijferwaarde van het overlijdensjaar weergeeft zijn de laatste twee letters van plaats verwisseld zodat het woord "gij zult moorden" hierdoor vermeden wordt.
Izaak Israel Jakobs overleed te Emmen op 30 Maart 1938, 89 jr.oud.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #78 Emmen 30-03-1938
Uur van overlijden half een (voor-of namiddag niet aangegeven).

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #2 Sleen 19-01-1849
Uur van geboorte 's avonds tien uur.
(Dit was reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender-25 Tevet)echtgenoot van (210)2-4, broer van (210)1-02 & 1-05, schoonvader van (210)1-01

zijn huwelijk was te Dalfsen op 15 Jul 1872: Izaak Israel Jakobs, uit Sleen, 23 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt en Marianne v.Essen, uit Dalfsen, 25 jr.oud, dochter van Israel Salomon v.Essen & Judith Mozes Broekhuizen.

zijn echtgenote, Marianne v.Essen overleed te Emmen op 18 Jul 1928, 82 jr.oud.

zoons:
- Jakob Israel Jakobs, geb. te Sleen op 11 Jun 1873, ovl. te Emmen op 17 Nov 1962, 89 jr.oud; huwt te Leek op 3 Jul 1900, 27 jr.oud met Mina Levie, uit Leek, 25 jr.oud, dochter van Josef Levie & Frederika Joles.
- Israel Salomon Jakobs, geb. te Sleen op 9 Sep 1875, omgekomen te Auschwitz op 1 Oct 1942; huwt te Emmen op 3 Mei 1904, 28 jr.oud met Mathilda Hillegonda Jakobs (210)1-01, [zijn nicht], 33 jr.oud.
2020/07/25
bnnch